نرخ اسعار

 
ردیف ارز خارجی خرید فروش
۱ دالر امریکایی ۶۹.۲۶ افغانی  ۶۹.۴۶ افغانی
۲ پوند انگلیس ۹۱.۸۲ افغانی ۹۲.۶۲ افغانی
۳ یورو ۸۱.۳۳ افغانی ۸۱.۹۳ افغانی
۴ هزار تومان ایرانی ۱۶.۲ افغانی ۱۶.۸ افغانی
۵ هزار روپیه پاکستانی ۶۲۸.۱  افغانی ۶۳۶.۱ افغانی
۶ هزار روپیه هندی ۱۰۵۰.۹  افغانی ۱۰۶۰.۹ افغانی
۷ درهم امارات ۱۸.۷۷ افغانی ۱۸.۸۷ افغانی
۸ یک فرانک سویس ۶۹.۱۳ افغانی ۶۹.۶۳ افغانی
۹ ریال سعودی ۱۸.۲۹ افغانی  ۱۸.۳۹ افغانی
۱۰ یوآن چین ۱۰.۲۶ افغانی   ۱۰.۶۶ افغانی

نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها  به اساس معلومات بانک مرکزی می باشد.