اختلاف در اجرای توافق نامه صلح حزب اسلامی با دولت افغانستان

به گزارش آژانس خبری بین المللی کوکچه

 

«نادر افغان» یکی از سخنگویان حزب اسلامی روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا در کابل افزود که اگر زندانیان سیاسی این حزب در مطابق با توافق نامه صلح و گفت و گوهای طولانی صورت گرفته میان طرفین در موعد مقرر آزاد نشوند، حزب اسلامی واکنش جدی نشان خواهد داد.
حزب اسلامی و دولت وحدت ملی افغانستان در مهرماه سال گذشته توافق نامه صلح را به امضاء رساندند و مطابق این توافق قرار شد حزب اسلامی سلاح خود را زمین بگذارد و خواسته های خود را از راه های مسالمت آمیز و سیاسی دنبال کند و دولت نیز زندانیان این حزب را آزاد کند.
سخنگوی حزب اسلامی افغانستان گفت که مانع تراشی های کمیسیون حقوق بشر و خارجی ها مانع از آزادی این ۱۳ زندانی حزب اسلامی است.
سخنگوی حزب اسلامی تاکید کرد که رهایی تمام زندانیان سیاسی حزب‌ اسلامی از مواد کلیدی توافقنامه صلح میان دولت وحدت ملی و حزب اسلامی است و دولت مکلف است تعهدات خود را عملی کند.
افغان گفت که دولت وحدت ملی نزد رهبری حزب اسلامی مسئول است تا با جلوگیری از اتلاف وقت، در اولین فرصت نسبت به آزادی تمامی زندانیان حزب اسلامی اقدام کند.
وی تصریح کرد که توافق دولت وحدت ملی و حزب اسلامی با در نظر داشت تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی صورت گرفته ‌است و کمیسیون حقوق بشر نمی‌تواند با این توافق ‌نامه مخالفت کند.
کمیسیون حقوق بشر گفته است که هیچ فرد و یا نهادی نمی ‌تواند مجرمان جرائم بشری و جنگی را ببخشد.
پیش از این نیز سخنگوی حزب اسلامی به ایرنا گفته بود، تا زمان که زندانیان حزب اسلامی براساس توافق نامه از زندان رها نشوند، رهبر حزب به کابل نخواهد آمد.
وی پس از نزدیک به دو دهه زندگی مخفیانه روز دوشنبه در استان ننگرهار حضور یافت و مورد استقبال معاون رئیس جمهور افغانستان قرار گرفت.
گلبدین حکمتیار در مراسم استقبال دیدگاه خود را برای آینده کشور از جمله احزاب سیاسی، انتخابات، توصیه به دولت وحدت ملی، حقوق زنان و رسانه ها تشریح کرد که موضع وی در باره رسانه ها با حمله تند رسانه ها و مقامات افغان قرار گرفت.

پاسخی بگذارید

bigtheme