کشته و مجروح شدن ٢۵مخالف مسلح در کندز

به گزارش آژانس خبری بین المللی کوکچه

قوماندانى زون ٨٠٨ میگوید که در درگیرى هاى مسیر خان آباد ولایت  کندز، ٢۵ تن از مخالفین مسلح کشته و مجروح شده اند.

مل پاسوال شیرعزیز کامه وال قوماندان زون ٨٠٨ پولیس امروز ١۵ ثور به آژانس خبرى پژواک گفت که مخالفین مسلح دولت صبح امروز حملات تهاجمى را بالای چندین پوسته امنیتی در مسیر شاهراه کندز – خان آباد راه اندازی نمودند.

منبع افزوه که مخالفین مسلح با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شده و تا اکنون نبرد شدید در ساحات ملرغی ، لودین ها، دکان ادم خان و عکس داوود جریان دارد .

کامه وال گفت، مخالفین مسلح به شکست مواجه شده و به عقب رانده شدند که بر بنیاد راپورهای ابتدایی درین نبرد بیش از ۲۵ تن مخالفین کشته و زخمی شده اند و مسیر شاهراه دوباره پاکسازی شده، صرف در ساحه پوسته گدام که در نزدیکی عکس داوود موقعیت داشته تاهنوز جنگ جریان دارد .

وى میگوید، ساحاتی از قریه ملرغی نیز تاهنوز تهدیدات وجود دارد که نیروهای کمکی به محل رسیده و بزودترین فرصت مهار خواهد شد .

موصوف گفت، درین نبرد دو تن از نیروهای امنیتی نیز زخم برداشته و یکتن کشته شده است .

مخالفین مسلح دولت تا حال در این مورد چیزى نه گفته است.

پاسخی بگذارید

bigtheme