کنسرت ھیجان انگیزی غزل عنایت در دبی

کوکچه پرسآخرین بروزرسانی:یکشنبه ۱۷ ثور ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۰ بعد از ظهر
کنسرت ھیجان انگیزی غزل عنایت  در دبی

و این ھم نویدی کہ شما عزیزان را در انتظار قرار دادم۔ کانسرت ھیجان انگیزی در دبی بہ تاریخ ۱۰ فبروری، ساعت ۹ شب شما عزیزان را در انتظار است۔

گذشتہ از کنار دل روی روی بگو بہ من کہ میروی کجا کجا درون خانہ ات دیگر مشین مشین شبی بہ وصل عاشقت برا برا ” غمی تو” غزال عنایت

Short Link
۱۳۹۶-۰۲-۱۷ ۱۳۹۶-۰۲-۱۷
کوکچه پرس