باید استاد خلیلى اشتباهاتش را جبران کند

کوکچه پرس93 نمایش هاآخرین بروزرسانی:یکشنبه ۲۱ جوزا ۱۳۹۶ - ۲:۲۱ قبل از ظهر
باید استاد خلیلى اشتباهاتش را جبران کند

در پیوند با نوشته جناب آقای مهاجر از دید من، استاد خلیلی با ایستادن در کنار اشرف غنی در انتخابات (همراه با آقای احمد ضیا مسعود و جنرال دوستم) بزرگترین لغزش سیاسی زندگی سیاسی خود را مرتکب گردید. زیرا اگر این سه نفر به نمایندگی از سه قوم بزرگ کشوربه صحنه نمی آمدند، محال بود امریکا و سعودی بتوانند یک مهر دست نشانده را بر مردم ما تحمیل کنند . آن هم یک آدم نیمه دیوانه را. به هر رو، اکنون شانس بسیار خوبی برای استاد فراهم شده است تا این لغزش بزرگ و نابخشودنی خود را جبران کند. برای جبران مافات استاد می تواند تنها یک کار کند و اگر اشرف غنی نپذیرفت، باید بی درنگ کناره گیری کند. حتا در صورت کناره گیری هم می تواند خود را در برابر دیدگان تیز بین تاریخ تبرئه نماید: باید به هر بهایی که شده، اشرف غنی را زیر فشار بگیرد تا قانون اساسی مزخرف و ضد ملی، دستکاری شده و سراپا آگنده از تناقضات کنونی را ملغا، فسخ و ابطال اعلام و بی درنگ لویه جرگه ویرایش قانون اساسی و ساختار نظام را برگزار نماید. نخستین گام در این راستا تشکیل بی درنگ کمیسیون ویرایش و تسوید قانون اساسی است. اگر استاد در این راه پیشگام شود، با اطمینان می توان گفت که اکثریت کسانی که خواستار اصلاحات و دگردیسی هستند، پشت شان ایستاد می شوند و برای نخستین بار یک محورا فراتباری و فرامذهبی در کشور شکل می گیرد که همه پیرامون یک محور آرمانی ملی گرد می آیند. از دید من استاد باید به زودی خط مشی خود را اعلام و هدف اصلی خود را در در راستای تغییر ساختار نظام مشخص سازد. در غیر آن، نشستن به یک کرسی تشریفاتی و نمادین تنها و تنها می تواند به مرگ سیاسی و انزوا و تجرید وی بینجامد. من این را از ته دل و با کمال صداقت می نویسیم. امیدوارم به آگاهی استاد برسانید. ویرایش قانون اساسی و تغییر ساختار نظام از ریاستی مطلقه و لگام گسیخته کنونی به یک نظام ریاستی- صدارتی خواست اکثریت نیروهای روشنفکر جامعه ما است. همچنین آقای مسعود هم می توانند از مجرای اپوزیسیون فشار را بر اشرف غنی افزایش دهند. در غیر این صورت، وی هرگز به خواست خود حاضر به انجام اصلاحات و دگردیسی در نظام فرسوده و پوسیده ارتجاعی کنونی نخواهد گردید. باید شعار ویرایش قانون اساسی و تغییر نظام به شعار همگانی و سراسری مبدل گردد.

از صفحه فیسبوک عزیز آریانفر

Advert test
۱۳۹۶-۰۳-۲۱
کوکچه پرس