“بزرگترین شکاف اتحادیه اروپا مسئله پناهجویی است”

مدیر تحقیقات اروپایی بنیاد پژوهش های سیاسی و اقتصادی ترکیه مسئله پناهجویی را بزرگترین شکاف اتحادیه اروپا خواند.خبرگزاری آناتولی

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme
x

شاید بپسندید

“ترکیه از یک سو با گروه های تروریستی و از سوی دیگر با حملات دیپلماتیک روبروست”

خبرگزاری آناتولی مرتبط