کابینه افغانستان جوانترین کابینه در منطقه

به گزارش آژانس خبری بین المللی کوکچه

ریاست جمهوری افغانستان گفته است در صدد این است که کابینه کشور را به جوانترین کابینه در منطقه مبدل کند.

ریاست جمهوری کشور گفته است تلاش دارند تغیراتی را در کابینه به وجود بیاورند که بر اساس آن، افغانستان جوانترین کابینه را در سطح منطقه خواهد داشت. با این تغییرات حد اوسط سن وزیران جدید ۳۷سال است.

به گفته ریاست جمهوری هدف این کار فرصت دادن بیشتر به جوانان و افراد شایسته تر است.

قابل یادآوری است، رئیس جمهور غنی یما یاری به حیث سرپرست وزارت فواید عامه، محمد مصطفی مستور به حیث سرپرست وزارت اقتصاد و شهزاد گل آریوبی به حیث سرپرست وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی معرفی کرد.

علاوه  بر این به گفته منابع به زودی در وزارت‌های امور داخله، امور خارجه، اطلاعات و فرهنگ، معارف و زراعت نیز تغییراتی به میان خواهد آمد.

پاسخی بگذارید

bigtheme