انفجار در ساحه کمپنی شهر کابل

به گزارش آژانس خبری بین المللی کوکچه

تا کنون محل دقیق انفجار و نوعیت آن مشخص نشده است.
براساس برخی از گزارشها این انفجار در جاده عمومی کمپنی رخ داده و برخی از گزارشهای تایید ناشده حاکی از آنست که انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بوده است.
یک منبع در تماس به خبرنگار آوا گفته است که این انفجار در مقابل منزل قوماندان طوفان از افراد برجسته عبدالرب رسول سیاف رخ داده است.
با این حال “نجیب دانش” سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله به آوا؛ گفت که تا هنوز در رابطه به انفجار در چهارراهی کمپنی اطلاعی به آنان نرسیده است.

 

پاسخی بگذارید

bigtheme