تا برنخیزیم، هر گوشه این خاک میرزااولنگ خواهد بود!

به گزارش آژانس خبری بین المللی کوکچه

 

«حزب همبستگی افغانستان» گردهمایی‌ اعتراضی‌ای را در تقبیح زجرکش شدن هم‌میهنان بیگناه ما در سرپل ترتیب داده است.

از شما جهت اشتراک در این برنامه دعوت می‌گردد.

 

زمان:‌ ۹ صبح

تاریخ:‌ جمعه؛ ۲۰ اسد ۱۳۹۶ (۱۱ اگست ۲۰۱۷)

محل: پارک شهر نو، کابل

شماره تماس: ۰۷۰۰۲۳۱۵۹۰

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

 

Until we don’t rise up, every corner of this soil will be Mirza-Aulang!

 

The Solidarity Party of Afghanistan has organized a protest gathering in condemning the brutal killing of our innocent people in Sare-e-pol.

All citizens and journalists are invited to participate in this event.

 

Time: 9 AM

Date: Thursday; 11 August 2017

Venue: Park Shar-e-Naw, Kabul

Contact No.: +93 700 23 15 90

پاسخی بگذارید

bigtheme