رئیس اجرایی: فرصت‌های زیادی خودکفایی نسبی در بخش کشاورزی وجود دارد

245 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:پنج شنبه ۲۳ سنبله ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳ بعد از ظهر
رئیس اجرایی: فرصت‌های زیادی خودکفایی نسبی در بخش کشاورزی وجود دارد

رییس اجرایى حکومت رشد اقتصادی کشور را وابسته به زراعت دانسته از سرمایه گذاران خواست که با توجه به اهمیت این بخش، در عرصه های مختلف زراعتی و تولیدی سرمایه گذاری کنند.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، امروز در نشستی که به منظور تشویق و حمایت سرمایه گذاری در بخش زراعت در کابل تدویر یافته بود، از سرمایه گذاران خواست که سکتور زراعت را فراموش نکنند، چون فرصت های زیادی برای رسیدن به خودکفایی نسبی در بخش زراعت وجود دارد.

موصوف، می گوید که حمایت از بخش زراعت و محصولات زراعتی در اولویت حکومت قرار دارد و استفاده از محصولات داخلی باید در بین مردم ترویج داده شود.

وی، با قدردانی از سرمایه گذاران در حالی که زمینه سرمایه گذاری در خارج برای شان مساعد بوده است، با پذیرفتن خطر در داخل کشور در بخش های مختلف سرمایه گذاری کرده اند، گفت که بدون قبول خطر پیشرفت به وجود نمی آید.

موصوف نتیجه بحث هاى نشست امروز را یک رهنمود برای حکومت و سکتور خصوصی دانست که بر اساس آن حکومت و سرمایه گذاران می توانند جهت با کیفیت ساختن محصولات زراعتی که اعتبار ملی، منطقوی و بین المللی را داشته باشد، برنامه ریزی نمایند.

موصوف اطمینان داد که جهت بیرون رفت از چالش های موجود در راستای تجارت و ترانزیت تولیدات زراعتی با کشورهای همسایه تلاش می نمایند.

وی گفت که افزون بر توجه به مارکیت های بیرونی، استفاده از محصولات داخلی باید در بین مردم ترویج داده شود و کسانی که توانایی مصرف محصولات زراعتی را دارند، باید از محصولات داخلی استفاده کنند.

به گفته او، توزیع زمین، مدیریت آب های زراعتی، تشویق صنایع تولیدی، فراهم نمودن قرضه های زراعتی و زمینه سازی مارکیت داخلی و خارجی از مسوولیت های حکومت است.

عبدالله با اشاره به سرمایه گذاری در بخش کشت و تولید زعفران، انار، ادویه طبی و میوه خشک در کشور گفت که در این اواخر با توجه به رعایت معیارها، سعی و تلاش دهاقین و سرمایه گذاران؛ محصولات زراعتی افغانستان توانسته به مارکیت های اروپا راه پیدا کند.

وی، با بیان این که تولیدات داخلی از لحاظ کیفیت توانایی رقابت با هر محصول خارجی دارد، از تولید کننده گان این محصولات خواست که در قسمت حفظ کیفیت تولیدات توجه جدی داشته باشند.

به گفته این مقام ارشد حکومت که از پنج سال به این سو توجه حکومت افغانستان، موسسات بین المللی از جمله اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID) و کشور های کمک کننده دیگر به رشد زراعت افغانستان بیشتر شده است.

اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری
اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری

اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در این نشست گفت که در دو و نیم سال حکومت وحدت ملی دستاوردهای چشمگیری در بخش زراعت صورت گرفته که برخی از آن ها به تناسب ده سال گذشته بیشتر می باشد.

موصوف افزود که احداث ۲۶۵۰سردخانه، ۱۸۰ فارم مرغداری، ۳۲۰ شبکه آبیاری، ۹۴۱ ذخیره آب، ۱۰۰ جریب باغ جدید و ترمیم ۱۴۰ جریب باغ کهنه، ۱۵۰۰ کشمش ‌خانه و ۵۰۰ هزار باغچه سبز از دستاوردهای مهم این وزارت دو نیم سال اخیر می‌باشند.

همایون رسا وزیر تجارت و صنایع گفت که یک قسمت قابل توجهٔ درآمد ناخالص ملی کشور از ناحیه زراعت بدست می ‌آید و وزارت تجارت و صنایع در زمینه ایجاد محیط مناسب برای سرمایه ‌گذاری تلاش می ‌ورزد.

قابل یادآوری است که در حاشیه این نشست، نمایشگاهی از محصولات زراعتی و تولیدات داخلی نیز برگزار شده بود و برای هفت شرکت بزرگ و موفق زراعتی از سوی رییس اجرایی حکومت تقدیرنامه داده شد.

۱۳۹۶-۰۶-۲۳ ۱۳۹۶-۰۶-۲۳
کوکچه پرس