غنی: انترنت در افغانستان باید بهبود یابد

214 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:سه شنبه ۱۱ میزان ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۶ قبل از ظهر
غنی: انترنت در افغانستان باید بهبود یابد

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام امروز در دیدار با شهزاد آریوبی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی و مسوولین شرکت مخابراتی افغان تلیکام، گزارش اجراآت آنها را استماع نمود.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی در مورد روند خدمات انترنتی صحبت کرده گفت که ارزیابی در بخش خدمات و قیمت انترنت افغان تلیکام آغاز شده و به زودی گزارش بررسی قراردادهای انترنتی با ریاست جمهوری شریک خواهد شد.

سپس، رئیس جمهور کشور دراین خصوص گفت که حکومت و مردم از کیفیت خدمات انترنتی به ویژه قیمت انترنت افغان تلیکام راضی نیستند. وی هدایت داد تا طرح عملی دراین رابطه ترتیب و بخاطر عملی شدن آن اقدامات جدی روی دست گرفته شود.

رئیس جمهور غنی همچنان افزود که مکالمات و شیوۀ ارائه خدمات انترنت مورد غور قرار گیرد. وی بر بهبود کیفیت و کاهش قیمت انترنت، همچنان بلندبردن ظرفیت کاری شرکت افغان تلیکام تأکید کرد.

مسوولین وزارت مخابرات و تکنالوژی گفتند، بررسی ابتدایی ما برای تقویت خدمات انترنتی و مخابراتی نشان میدهد که ظرفیت دراین زمینه وجود دارد و ما برای بهبود ارائه خدمات تلاش می ورزیم. آنها افزودند که در قیمت و کیفیت انترنت، کاهش قابل ملاحظه رونما خواهد شد.

۱۳۹۶-۰۷-۱۱ ۱۳۹۶-۰۷-۱۱
کوکچه پرس