کی ها پشت پرده سخن پراکنی های حامد کرزی هستند؟

حامد کرزي، رئيس جمهور پيشين افغانستان  با سفرهای خارجی و سخن پراکنی های بی مورد و بی ربط در محافل و رسانه و دیدارهای غیرقانونی و غیر رسمی اش با روسای جمهور و مقامات کشورهای خون آلود و  خون آشام  به عنوان یک شخص غیر مسوول افغانستان باعث دگرگون گردن سیاست خارجی افغانستان و بالا بردن فشارها و نگرانی ها چیزی دیگری برای مردم و دولت افغانستان نخواهد داشت.

کوکچه پرس291 نمایش هاآخرین بروزرسانی:جمعه ۲۱ میزان ۱۳۹۶ - ۳:۳۶ قبل از ظهر
کی ها پشت پرده سخن پراکنی های حامد کرزی هستند؟
کی ها پشت پرده سخن پراکنی های حامد کرزی هستند؟

مهمترين سوال اين است که محور  این اتهامات و نظریه پردازی ها با استفادها از عنوان ئيس جمهور پيشين افغانستان را چه تشکيل مي دهد؟ آيا رئيس جمهور کرزي به دنبال جلب حمايت هاي ابر قدرت ها براي حمايت از افغانستان در چارچوب و يا در خارج از چارچوب حکومت فعلي افغانستان است؟ سفرهاي رئيس جمهور کرزي تا چه اندازه در پيوند با وضعيت داخلي و مناسبات رئيس جمهور اشرف غني با کشور هاي منطقه ارتباط دارد. آيا رئيس جمهور کرزي با جلب حمايت هاي کشور هاي منطقه در صدد راه اندازي جريان جديد سياسي و گرفتن دوباره قدرت سياسي در کابل است. در نوشتار کنوني سعي مي شود اين مسئله به بررسي گرفته شود.

با روي کار آمدن حکومت جديد، حامد کرزي اعلان نمود که در صدد و به دنبال مداخله و حضور در عالم سياست افغانستان نيست. او بار ها گفته است که بيش از يک دهه در افغانستان حکومت کرده است و اکنون فرصت براي ديگران است. او گفته است که بايد فرصت براي نسل جوان داد تا ظرفيت ها و توانايي هاي خود را براي مديريت جامعه افغانستان نشان دهد. با اين حال، اين گفته ها با سخنان حامد کرزي در روز هاي اخير سازگار به نظر نمي رسد. گزارش ها نشان مي دهد که حامد کرزي به خاطر امضا تفاهم نامه ميان رياست امنيت ملي و سازمان استخبارات پاکستان با اشرف غني رئيس جمهور اختلاف پيدا کرده است. اشرف غني، به خاطر همين اختلاف به قندهار، مرکز پايگاه اجتماعي و سياسي حامد کرزي سفر نمود و از تعدادي از بزرگان خواسته است تا ميان او و رئيس جمهور پيشين پا درمياني نمايد. ظاهرا، بزرگان قندهار خواست اشرف غني را پذيرفته اند و به خاطر پادرمياني پيش حامد کرزي رفت.اما حامد کرزي، گفته اند که تا زماني که تفاهم نامه ميان رياست امنيت ملي و سازمان استخبارات پاکستان کاملا باطل و لغو نشود با اشرف غني آشتي نمي کند. ظاهرا، تنها همين مورد به بيرون درز نموده است و نشان از اختلاف جدي اشرف غني با حامد کرزي دارد.ممکن مواردي ديگري نيز وجود داشته باشد که حامد کرزي با اشرف غني اختلاف داشته باشد.

با گذشت ماه ها از آغاز به کار حکومت وحدت ملي اما، مردم از کارکرد حکومت تا اندازه اي ناراضي به نظر مي رسد. اين نارضايتي باعث شده است که خيلي ها از دوران حامد کرزي ياد نمايد. مي توان گفت که خيلي ها دلواپس دوران حکومت حامد کرزي شده اند.دلواپسان حکومت حامد کرزي اما، دست روي دست نگذاشته اند و بار ها به ديدار رئيس جمهور پيشين رفته اند. گزارش ها مي رساند که روز ها تعداديافراد به ديدار رئيس جمهور پيشين افغانستان مي رود و از حامد کرزي تقاضاي بازگشت به ميدان سياست افغانستان را دارد.با اين حال، پاسخ حامد کرزي به درخواست دلواپسان حکومتش روشن و مشخص نيست. اما مي توان از حرکت هاي رئيس جمهور کرزي رفتار ها و خواست هاي احتمالي او را پيش بيني کرد.

بعد از در خواست هاي مردم مبني بر بازگشت حامد کرزي به ميدان سياست افغانستان گفته مي شود که حامد کرزي با ايالات متحده آمريکا و برخي از کشور هاي همپيمان آمريکا نشست هاي داشته است. اينکه محور گفتگو هاي حامد کرزي با اين کشور ها چه بوده است تا هنوز مشخص نشده است. دقيقا بعد از اين گفتگو ها حامد کرزي به هند و از آنجا به چين سفر نمود. سفر رئيس جمهور، حامد کرزي به هند و چين مي رساند که گفتگوي هاي او با کشور هاي غربي به نتيجه اي نرسيده است.هند از جمله کشور هاي است که در بيش از يک دهه گذشته کمک هاي زيادي به حکومت حامد کرزي نموده بود. اما در دوره حکومت اشرف غني نوع نگاه و رويکرد حکومت نسبت به هند تغيير نمود. اشرف غني تلاش نمود از هند فاصله گرفته و به جاي آن به پاکستان نزديک شود و تا از اين طريق بتواند به پروسه صلحتحرک بخشد. اين تغيير رويکرد در سياست خارجي افغانستان در قبال هند اما، منجر به نگراني هند شد. اکنون، هند بيش از همه کشور ها دلواپس روابط اش با دوران رياست جمهوري حامد کرزي است. از اين جهت، بدون شک تلاش خواهد کرد تا به خواست ها و تقاضا هاي حامد کرزي گوش بسپارد و تا در حد که منافع ملي شان اجازه مي دهد به حامد کرزي کمک نمايد.

سفر حامد کرزي به چين اما، بيش از همه تأمل برانگيز است. زيرا، اشرف غني بيش از حامد کرزي به چين نزديک شده است و تلاش ورزيده است تا سرمايه گذاران چيني را تشويق به سرمايه گذاري در افغانستان نمايد.اينکه حامد کرزي از چين چه در خواستي دارد، مشخص نيست. اما مي توان گفت که بعيد است که چين پاسخ مثبت به درخواست ها و تقاضا هاي حامد کرزي بدهد. اين تقاضا هر چه باشد، نمي تواند باعث جلب اعتماد چين شود.‏

در سفر حامد کرزي به روسيه اما، آنچه رسانه اي شد مسئله حضور داعش در افغانستان بود. حامد کرزي گفته است که داعش در ميان مردم افغانستان نفوذ ندارد و نيرو هاي انساني آن متشکل از کشور هاي مختلف ديگر است. گفتگو هاي حامد کرزي با پوتين در مورد حضور داعش اين گمانه ها را تقويت کرده است که رئيس جمهور پيشين کشور به دنبال جلب حمايت اين کشور ها از او و گروه طالبان در برابر گروه داعش است. بدين معني که حامد کرزي با گروه طالبان در صدد نزديک شدن است و تلاش مي کند با داعش وارد جنگ شود. تحليل گران مي گويد که کرزي از کشور هاي مذکور خواسته است تا او را در مبارزه با داعش ياري رساند.

محور گفتگوي کرزي با مقامات کشور هاي هند، چين و روسيه هر چه باشد مسئله حضور داعش در افغانستان نيست. زيرا، حامد کرزي در روز هاي اول که قدرت را واگذار کرده بود گفته بود که به دنبال حضور در ميدان سياست نيست. او پس از ديدار با مردم و تقاضاي مردم مبني بر بازگشت او به ميدان سياست سفر هاي خود را به کشور هاي مختلف آغاز نمود. باور نگارنده اين است که او به خاطر اختلاف که با اشرف غني دارد و به خاطر خواست هاي مکرر مردم از بازگشت او به عالم سياست دست به سفر زده است. از آن ها خواسته است تا او را حمايت کند تا جريان سياسي را راه اندازي نمايد و او دوباره قدرت سياسي را به دست گيرد. ممکن حامد کرزي شخصا به دنبال گرفتن قدرت سياسي نباشد اما، او تلاش مي کند تا قدرت سياسي را به يکي از هم تيمي هايش بسپارد. غير از گرفتن قدرت سياسي چيزي ديگري در ميان نيست. با اين حال، اميدوارم که حامد کرزي به دنبال سقوط حکومت فعلي نباشد. زيرا، حکومت کنوني اگر چه از جهت هايي کارکرد بدي داشته است اما تا هنوز کمک هاي خارجي را همانند حکومت او ضايع نکرده است.

۱۳۹۶-۰۷-۲۱ ۱۳۹۶-۰۷-۲۱
کوکچه پرس