تعهدات دنمارک به افغانستان پایدار است

214 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:سه شنبه ۹ عقرب ۱۳۹۶ - ۵:۳۸ بعد از ظهر

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه ی كشور، با آقای جَكوب بریكس تینج سفیر كشور شاهیدنمارك، در دفترِ كارش ملاقات نمود. نخست! جلالتمآب ربانی، دنمارك را دوستِ خوبِ افغانستان گفت، و بر پایداری روابط میان دو كشور تأكید كرد.

سپس؛ آقای جَكوب بریكس تینج سفیر دنمارك، عضویتِ جمهوری اسلامی افغانستان در سازمانِ حقوق بشر را به

وزیر امور خارجه تبریك گفت، و تعهدات دنمارك به افغانستان را پایدار خوانده و آمادگی ها برای تمدیدِ موافقتنامه ی همكاری های استراتژیك میانِ دو كشور را تشریح كرد.

در اخیر! وزیر امور خارجه ی كشور، از كمك های دوامدارِ كشورِ شاهی دنمارك برای توسعه ی حكومت داری خوب، دیموكراسی و به گونه ی ویژه به آموزش و پرورش، و چاپِ نصاب تعلیمی برای وزارت معارف سپاسگزاری  نمود.

۱۳۹۶-۰۸-۰۹ ۱۳۹۶-۰۸-۰۹
کوکچه پرس