برگزاری سومین نشست هماهنگی سفرا پیرامون کنفرانس همکاری های منطقه یی اقتصادی برای افغانستان

116 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۶ - ۳:۳۹ بعد از ظهر
برگزاری سومین نشست هماهنگی سفرا پیرامون کنفرانس همکاری های منطقه یی اقتصادی برای افغانستان

– سومین نشست هماهنگی سفرا در مورد کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه یی در مورد افغانستان (رکا)، جهت آمادگی برای کنفرانس هفتم رکا که قرار است به تاریخ ۱۴-۱۵  نوامبر ۲۰۱۷ در عشق آباد کشور ترکمنستان برگزار شود، با اشتراک عادله راز معین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه، سفرای کشور های حوزه رکا، کشور های حامی این روند و سازمان های بین المللی روسای شعب وزارت امورخارجه در مقر وزارت امور خارجه افغانستان تدویر یافت.

در ابتدا عادله راز معین همکاری های اقتصادی، ضمن سپاس از کشور ترکمنستان جهت میزبانی این کنفرانس پیرامون آمادگی ها برای برگزاری این کنفرانس صحبت بعمل آورده، تعمق و افزایش روابط از طریق سرمایه گذاری و تقویت همکاری، ایجاد شبکه های ترانسپورتی که افغانستان را با کشور های همسایه وصل میکند، ایجاد تسهیلات تجارتی و ترانزیتی، گسترش ارتباطات، افزایش همکاری تجارت با تجارت یا B2B  را از موضوعات مهم که قرار است در کنفرانس رکا بالای آن صحبت شود بیان کرد.

همچنان، ایجاد اتاق تجارت، توانمندی سازی اقتصادی زنان افغان در چارچوب این کنفرانس و ایجاد مرکز تحقیقاتی همکاری های اقتصادی در چوکات رکا از موارد دیگری مطرح بحث کنفرانس فرا رو میباشد.

در ادامه، سفرای اشتراک کننده نظریات شان پیرامون موارد ارائه شده را بیان داشتند.

رکا در سال ۲۰۰۵ تاسیس شد در فرایند پیشرفت خود تا سال ۲۰۱۵ در نشست کابل تعداد مشارکت کننده ها در برنامه ی رکا به ۴۰ و تعداد سازمان های حامی آن به ۳۰ سازمان ونهاد بین المللی رسید. هفتمین نشست رکا قرار است در عشق آباد با رهبری هیات عالیرتبه افغانستان برگزار گردد.

۱۳۹۶-۰۸-۱۰ ۱۳۹۶-۰۸-۱۰
کوکچه پرس