افغانستان: اعلان استقلال کاتالونیا را به رسمیت نمی شنایم

125 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۶ - ۵:۵۷ بعد از ظهر
افغانستان: اعلان استقلال کاتالونیا را به رسمیت نمی شنایم
وزیر خارجه اسپانیا روز دوشنبه اعلام کرد وی امیدوار است انتخابات منطقه ای کاتالونیا در این کشور باعث شود کاتالونیا همچنان بخشی از اسپانیا باقی بماند.

به گزارش کوکچه ، وزارت امور خارجه  افغانستان اعلام کرد: جمهوری اسلامی افغانستان باور دارد که اقدامات دولت اسپانیا در برابر رویدادهای اخیر در آن کشور در مطابقت با قانون اساسی اسپانیا و به منظور حفظ اتحاد و یکپارچگی به عنوان بنیاد رفاه اجتماعی و تعالی در آن کشور می باشد.

با ارج گذاری به روابط دوستانه تاریخی میان دو کشور و قدردانی از همکاری های سخاوتمندانه اسپانیا با افغانستان در بیش از یک و نیم دهه گذشته، جمهوری اسلامی افغانستان از موقف دولت شاهی اسپانیا حمایت کرده و اعلان استقلال یک جانبه را که از سوی مجلس ایالتی بخشی از ایالت کتالونیا در آن کشور صورت گرفته است، به رسمیت نمی شناسد.

جمهوری اسلامی افغانستان باور دارد که حکومت و نهادهای دیموکراتیک دولت اسپانیا در سراسر آن کشور قانون اساسی را که متضمن آزادی و حقوق شهروندان است، تطبیق و حاکمیت قانون را تأمین می کنند.

۱۳۹۶-۰۸-۱۰ ۱۳۹۶-۰۸-۱۰
کوکچه پرس