تلفات غیرنظامیان در ماه گذشته افزايش داشته است

229 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:پنج شنبه ۱۱ عقرب ۱۳۹۶ - ۱:۱۵ بعد از ظهر
تلفات غیرنظامیان در ماه گذشته افزايش داشته است

 گروه دادخواهى حفاظت از افراد ملکى، يک بار ديگر از افزايش تلفات و جراحات افراد ملکى در افغانستان ابراز نگرانى کرده ميگويد که در ماه گذشته تلفات ملکى بى سابقه افزايش يافته است.

گروه ياد شده، تمامى حملات خونين ماه گذشته را، که صدها فرد ملکى در آن کشته و زخمى شدند، محکوم کرده است.

اين گروه در يک خبرنامه ، گفته است، حملات تروريستى ماه گذشته در پکتيا، غور و کابل را که صدها فرد ملکى در آن کشته و يا زخمى شده اند، انسانى ندانسته و از تمامى جوانب درگير جنگ خواسته است که از همچو حملات ضد بشرى خود داری نمايند.

به اساس ارقام جمع آورى شده از سوى CPAG يا گروه دادخواهى حفاظت از افراد ملکى؛ در ماه اکتوبر گذشته، ٤۳۵ تن کشته و زخمى شده اند که از جمع آنها ۲۰۰ تن کشته بشمول ۱۱ طفل و ۸ خانم و ٢۳۵ تن زخمى شده اند بشمول ۱۶ خانم.

به اساس بررسى يادشده، بزرگترين تلفات و جراحات؛ به علت حملات انتحارى در کابل، غور و پکتيا وارد گرديده است. در اين حملات انتحارى ١٠۶ تن کشته؛ در کتگوری دوم آن حملات تروريستى افراد مسلح ناشناس است که تلفات و جراحات بيشتر داشته است.

منبع گفته است، در ماه گذشته ١٤حملۀ مسلحانه صورت گرفت که طی آن ٢١فرد بى گناه کشته شده. انفجار ماين هاى کنار جاده نيز در کتگورى سوم قرار دارد، که تعداد آن در ماه اکتوبر گذشته، به ١٢ حمله مى رسد و در نتيجۀ آن ١٧ تن کشته شده اند.

در خبرنامه آمده است، حملات هوايى نيز قابل يادآورى است که در يک حملۀ نيروهاى خارجى در ولسوالى څوکى ولایت کنر، ١٤ فرد ملکى به قتل رسيده اند؛ هر چند تلفات و جراحات ياد شده از سوى افراد دخيل در جنگ وارد گرديده؛ اما گروه کارى اين گروه، نتوانسته که طرف اصلى و مقصر حملات مسلحانه و ماين ها را مشخص سازد.

اعضای عضو گروه، در مورد تلفات و جراحات روزافزون افراد ملکى افغانستان، ابراز نگرانى کرده و مى گويند که فقط PCAG نه، بلکه هر فرد جامعه، بايد به منظور کاهش تلفات و جراحات افراد ملکى، بر طرف هاى دخيل در جنگ فشار آورند؛ تا جنگ را از قريه ها و مناطق دوردست بکشند و افراد ملکى را بگذارند که زندگى کنند.

گروه دادخواهى حفاظت از افراد ملکى که از ٢٠ نهاد مدنى و ارگان های غیر دولتی تشکيل شده است، يک بار ديگر از دولت خواسته است تا راه هاى تطبيق پاليسى ملى را که از سوى شوراى امنيت ملى براى جنگ تهيه شده است، به زودترين فرصت، روشن و قوانين ملى و بين المللى جنگ را رعايت کند.

 هرچند دولت، در حد توان تلاش نموده که سطح تلفات و جراحات زمينى را در ماه هاى گذشته پايين آورد؛ اما هنوزهم پوليس و نيروهاى اردوى ملى، در بعضى مناطق به قتل افراد ملکى متهم اند؛ به گونۀ مثال در جريان ماه گذشته، يک هاوان نيروهاى دولتى بر يک خانه در ولسوالى غنى خيل ولايت ننگرهار اصابت نمود، که طى آن هفت عضو يک خانواده کشته شدند.

از اينکه عامل بزرگ تلفات و جراحات ماه گشته، حملات انتحارى بوده است؛ يکبار ديگر از گروه هاى مخالف دولت خواسته شده که از حملات خونين بر اماکن مقدس و پرازدحام خود دارى نمايند.

۱۳۹۶-۰۸-۱۱
کوکچه پرس