غنی خطاب به قضات : شما ممثلین عدالت هستید

118 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:یکشنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۰ بعد از ظهر

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز در مراسم اختتامیۀ “پنجمین کنفرانس سراسری څارنوالان افغانستان” خطاب به څارنوالان گفت: شما ممثلین عدالت هستید.

در این مراسم که در قصر سلام خانۀ ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید، رئیس جمهور کشور از رهبری نهادهای عدلی و قضایی کشور تشکر کرده گفت، در مدت کم توانسته اید فضای اعتماد بنیادی را تأمین نمایید.

وی به روح همه شهدایی نهادهای عدلی و قضایی و سکتور امنیتی و دفاعی کشور اتحاف دعا نمود و بر رسیدگی به موقع به خانواده های آنها تأکید ورزید.

رئیس جمهور کشور از لوی څارنوال و همه څارنوالان کشور بخاطر تلاش های شان در راه تأمین عدالت، آزادی و حاکمیت قانون تشکر کرده گفت، فساد آسان است و عدالت دشوار، امیدوارم با تلاش شما، عدالت آسان شود و فساد دشوار. 

رئیس جمهورغنی گفت: من در امور کاری نهادهای عدلی و قضایی مداخله نمیکنم و به هیچکس اجازه مداخله را نمیدهم، فعالیت های غیرمسوولانۀ افراد مسلح غیر مسوول، پذیرفتنی نیست، تهدید را با تهدید پاسخ خواهیم گفت.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد، این دیدگاه که هرکس سلاح بیشتر داشت، قوت بیشتر دارد باید از بین برود و قانون بالای همه اتباع کشور به گونۀ مساویانه تطبیق گردد.

رئیس جمهورمحمداشرف غنی تصریح کرد که هنوز مشکلات در مسیر تأمین سراسری عدالت وجود دارد و تا رسیدن به این مرحله، فرصت های بیشتر نیاز است. وی تأکید کرد که هدف اساسی ما این است تا مساوات و عدالت سراسری را در افغانستان تأمین نماییم.

رئیس جمهور علاوه کرد، تأمین عدالت به همان پیمانه حایز اهمیت است که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قربانی میدهند، زیرا آنها با خون شان و شما به وسیلۀ قلم تان عدالت را تأمین می نمایید.

رئیس جمهور غنی با اشاره به اینکه مردم خواهان عدالت همه جانبه اند افزود که این عدالت به دستان پاک شما تأمین شده می تواند و عدالت، ریشه در دین و فرهنگ ملی ما دارد. وی اضافه کرد که صلح و ثبات از طریق عدالت و حاکمیت قانون تأمین شده میتواند.

 

رئیس جمهور همچنان گفت که مردم از بی قانونی به تنگ آمده اند و اکنون با اصلاحاتی که در دستگاه عدلی و قضایی رونما شده است، مردم آماده هستند که از این نهادها حمایت همه جانبه نمایند.

وی افزود که پیش از این سرمایه گذاری در سطح ولسوالی ها، نامتوازن بوده و باید توازن به وجود آید تا مردم مناطق دور دست نیز از امکانات وتسهیلات لازم همانند مراکز شهرها برخوردار شوند. رئیس جمهور به مسوولین ادارۀ مستقل ارگان های محلی هدایت داد که پالیسی ملی را به سطح ولسوالی ها ترتیب نمایند تا روابط مردم با حکومت محلی بهبود یابد.

رئیس جمهور محمداشرف غنی تأکید ورزید که هدف اساسی ما تأمین ثبات است و ما در برابر جنگ تحمیل شده قرار داریم که باید از خود دفاع نماییم، سال آینده برای نیروهای امنیتی ودفاعی ما، سال دفاعی نه، بلکه سال تعرضی خواهد بود.

رئیس جمهور غنی گفت، یکی از معیارهای ثبات این است که مردم فقیر از زیر سلطۀ زور بیرون شوند و رضایت آنها از اجراآت نهادهای حکومتی و عدلی قضایی، به ویژه در ولسوالی های دور دست، باعث تأمین ثبات خواهد شد.

وی در مورد کمبود تشکیلات در ادارۀ لوی څارنوالی گفت: این از صلاحیت های آن نهاد است و حکومت براساس پیشنهاد ادارۀ متذکره، آماده است امکانات و تسهیلات لازم را فراهم سازد.

رئیس جمهور کشور از سهمگیری اشتراک کننده گان در “پنجمین کنفرانس سراسری څارنوالان افغانستان” تشکر کرده گفت که نتایج این بحث ها و تحلیل های تان با طبقه بندی مشکلات و اقدامات در جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون، بحث خواهد شد.

دراین مراسم، څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال کشور در مورد اهمیت برگزاری “پنجمین کنفرانس سراسری څارنوالان افغانستان” صحبت کرد و از رئیس جمهور کشور بخاطر حمایت از اجراآت نهادهای عدلی و قضایی، قدردانی نمود. وی پیشنهاداتی را جهت مصوونیت وظیفوی و جانی څارنوالان به خصوص در ولسوالی ها، ابراز داشت.

ویس‌احمد برمک سرپرست وزارت امور داخله نیز در مورد همکاری پولیس و څارنوالان به خصوص در سطح ولسوالی ها صحبت کرد و اطمینان داد که در هماهنگی با لوی څارنوالی و نهادهای مربوط، در راستای تأمین حاکمیت قانون و مصوونیت څارنوالان، کار خواهد کرد.

همچنان، عبدالمتین بیگ رئیس عمومی ادارۀ مستقل ارگان های محلی پیرامون همکاری و هماهنگی ولسوالان با څارنوالان در سطح ولسوالی ها، صحبت کرد و تعهد نمود که در هماهنگی با لوی څارنوالی و ادارۀ های مرتبط، کار خواهد نمود.

۱۳۹۶-۰۸-۲۱ ۱۳۹۶-۰۸-۲۱
کوکچه پرس