امضأی قرارداد های ۱۵۱ پروژه آبرسانی

90 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:دوشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۶ - ۹:۱۳ قبل از ظهر
امضأی قرارداد های ۱۵۱ پروژه آبرسانی

امضأی قرارداد های ۱۵۱ پروژه آبرسانی 2100666

قرار داد های ۱۵۱ پروژه آبرسانی توسط سرپرست وزارت احیاوانکشاف دهات و نماینده گان شماری از شورای روستای محلی در کابل امضا شد.

حبیب بهزاد مسول اطلاعات وزارت احیاوانکشاف دهات گفت: این پروژه ها شامل ساخت ذخیره گاه آب آشامیدنی، ساختمان مبرزهای معیاری، ساخت شبکه های آبرسانی و آبیاری روستایی می باشد.

وی افزود، این پروژه ها درولایت های کاپیسا، خوست، سرل، جوزجان، بغلان، میدان وردک، فاریاب، پروان، کابل، پنجشیر، بلخ، تخار، سمنگان، کنر، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، قندهار، لغمان و بادغیس عملی می گردد.

گفتنی است که این پروژه ها به ارزش بیشتراز ۳۶۱ میلیون افغانی ازطریق برنامه ملی آبرسانی درهفده ولایت کشورتطبیق می گردد.

منبع: ودصم

۱۳۹۶-۰۸-۲۲ ۱۳۹۶-۰۸-۲۲
کوکچه پرس