ساخت بانک اطلاعات سکتور انرژی در کشور

86 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:دوشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۶ - ۱:۳۷ بعد از ظهر
ساخت بانک اطلاعات سکتور انرژی در کشور

ساخت بانک اطلاعات سکتور انرژی در کشور 23270111_1480368178747224_5440451297431323100_o

وزارت انرژی و آب سیستم بانک اطلاعات سکتور انرژی کشور را به هدف واحد ساختن اطلاعات سکتور انرژی کشور و ایجاد هماهنگی بیشتر میان تمام نهاد و سازمان های فعال در بخش انرژی می سازد.

این تصمیم در نشست مباحثوی میان وزارت انرژی وآب و تمام نهاد های دولتی و خصوصی فعال روی سکتور انرژی کشور که در وزارت انرژی و آب برگزار شد، گرفته شده است.

انجنیر محمد گل خُلمی معین انرژی وزارت انرژی و آب هدایت داد تا برای واحد سازی دیدگاه های تمام ادارات، از جانب هر اداره یک نفر متخصص از بخش مربوطه به وزارت انرژی و آب معرفی شود تا نشست های هفته وار دایر و ادامه یابد.

در این نشست آنان بعد از بحت و تبادل دیدگاه روی موارد زیر به توافق اولیه دست یافتند.

 • ایجاد بخش معلومات پروژه های انرژی در بانک اطلاعات سکتور انرژی کشور
 • ایجاد بخش معلومات سکتور انرژی اختصاص سکتور انرژی وزارت انرژی و آب
 • ایجاد بخش تدارکاتی و اعلان پروژه ها
 • ایجاد بخش کتابخانه آنلاین اختصاص موضوعات انرژی کشور
 • ایجاد بخش ارتباطات با مخاطبان
 • ایجاد بخش سکتور خصوصی اختصاص شرکت های خصوصی فعال در بخش انرژی کشور

همچنان انجنیر محمد گل خُلمی نیز سخنرانی نموده و نشست را با ارایه پلان عملیاتی روی موارد زیر به پایان رساند.

 • معرفی نماینده های تمام ادارات فعال سکتور انرژی به وزارت انرژی و آب
 • برگزاری نشست هفته وار نماینده های ادارات الی ماه جنوری
 • شریک ساختن موضوع به دیگر همکاران ( آگاهی دهی)
 • تکثیر مکتوب رسمی به تمام ادارات مرتبط
 • امضای تقاهم نامه و گنجاندن موضوعات مرتبط
 • ایجاد رهنمود روی چگونگی داخل کردن دیتا به بانک اطلاعات انرژی
 • ایجاد پلان عملیاتی و شریک ساختن آن

منبع: ودصم

۱۳۹۶-۰۸-۲۲ ۱۳۹۶-۰۸-۲۲
کوکچه پرس