ورکشاپ آموزشی اصطلاحات مهاجرت

114 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:دوشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۶ - ۴:۳۵ بعد از ظهر
ورکشاپ آموزشی اصطلاحات مهاجرت

ورکشاپ آموزشی اصطلاحات مهاجرت

ورکشاپ آموزشی اصطلاحات مهاجرت وحقوق پناهنده گی، از سوی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان، روز دوشنبه ۲۲ عقرب سال روان در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت برگزار شد. در این ورکشاپ یک روزه؛ یک تا دو خبرنگار از هررسانه فعال در کابل دعوت شده بودند. گرداننده گان ورکشاپ آموزشی اصطلاحات مهاجرت وحقوق پناهنده گی، واژه های پناهنده، پناهجو، بیجاشدهء داخلی و موارد حقوقی این واژه ها را به خبرنگاران توضیح داده ومسوولیت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده گان، به پناهجویان و بیجاشده گان داخلی را نیز بیان کردند.

این ورکشاپ، به همکاری دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده گان درکابل و وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان راه اندازی شده بود. سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان در پایان این ورکشاپ با تأکید بر اهمیت آزادی بیان گفت: نقش رسانه ها در آگادهی مردم بسیار برجسته وتأثیر گذار است. آقای بلخی باسپاسگزاری از رسانه ها گفت: رسانه ها با نگاه انتقادی شان، کمکاری ها ومشکلات را به رخ مسوولان می کشند واین انتقاد های سالم سبب پیشرفت در کار ادارات ورفع نواقص وکمبودی ها می گردد.

درپایان این ورکشاپ، در نشست خودمانی با حضور وزیر، معینان وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان ورهبری مرکزاطلاعات ورسانه های حکومت، با شماری از اصحاب رسانه ها بحث وتبادل نظر نیز صورت گرفت. ###

منبع: مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

۱۳۹۶-۰۸-۲۲ ۱۳۹۶-۰۸-۲۲
کوکچه پرس