دولت‌وزیری: ارگان‌های کشفی و قضائی در تلاش پیگیری تحقیق جرایم اند

کوکچه پرسآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۵ بعد از ظهر
دولت‌وزیری: ارگان‌های کشفی و قضائی در تلاش پیگیری تحقیق جرایم اند

به گزارش کوکچه تورنجنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی  گفت: وزارت دفاع ملی بخاطر تامین عدالت و بلند بردن احضارات محاربوی در قطعات اردو همیشه سعی نموده تا  عدالت در اردوی ملی تامین و از جرایم جزایی  جلوگری به عمل آید، ارگان های کشفی و قضائی در تلاش پیگیری تحقیق جرایم بوده است .

 در این راستا در  ۶ ماه  اول سال ۱۳۹۶  جمعاً ( ۱۶۹۴ ) جلد دوسیه جرایم جزائی شامل حال ( ۲۳۱۸ ) نفر مظنون نظامی برسی شده         از جمله:

 • ( ۹۵۸) دوسیه شامل حال (۱۲۰۲) به محاکم ابتدائی عسکری محول شده است.
 • (۲۷۱) دوسیه نسبت عدم دلایل کافی حفظ شده است.
 •  (۲۰۱) دوسیه مسترد و یا به سایر ارگان ها محول شده است.

از جمله (۸۱۹) دوسیه جزائی به محاکم احاله شده که  به حبس های قصیرالمدت ، متوسط  طویل و داوم  ،  (۴) تن به اشد مجازات ( اعدام )  محکوم شده  که  شامل حال (۲۱۵) نفر افسر (۳۲۶)نفر بریدمل (۴۸۵)نفر سرباز (۳)نفر منسوب  ملکی  بوده از جمله محکومین :

 • (۵۲۰)  نفر به پرداخت مجوعاً مبلغ ۴۱ میلیونو ۱۹۴ هزارو ۵۰۰ افغانی جزای نقدی محکوم شده اند .
 • (۳۸۱) نفر محکوم به الی یک سال حبس تنفیذی .
 • (۹۶)  نفر محکوم به یک الی ۵ سال حبس تنفیذی.
 •  (۲۰)  نفر محکوم به ۵ الی ۱۵ سال حبس تنفیذی .
 • (۸)نفر محکوم به ۱۵ الی ۲۰ سال حبس تنفیذی .
 • ۱۶ نفر محکوم به الی یک سال حبس تعلیقی.
 •  (۴) نفر به جرم قتل عمد به اشد مجازات محکوم گردیده که از جمله یک تن افسر جوان ، ۲ تن بریدمل و یک تن سرباز شامل میباشد.

تعداد (۶۸)نفر بری الزمه شناخته شده اند .

در طول شش ماه سال اول ۱۳۹۶  (۶۶) دوسیه جرایم فساد (اختلاس ، سواستفاده از صلاحیت های وظیفوی، رشوه و تزویر اسناد)  تحت برسی میباشد که :

 • (۴۰) دوسیه به څارنوالی مرکز عدلی و قضائی در مورد فساد احاله شده است.
 • (۸) جلد دوسیه به سترمحکمه و لوی څارنوالی در مورد فساد محلول شده اند.
Short Link
۱۳۹۶-۰۸-۲۴ ۱۳۹۶-۰۸-۲۴
کوکچه پرس