ملکه شایسته جهان -۲۰۱۷ انتخاب شد +ویدئو

لقب دختر شایسته جهان را دوشیزه نماینده از کشور آفریقای جنوب از آن خودش ساخت .

140 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:دوشنبه ۶ قوس ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۵ بعد از ظهر

دمی لی نل پتروس ۲۲ ساله در کانکور امسل برنده شده است.تنظیم کنندگان او را تبریکی داده اند.

۱۳۹۶-۰۹-۰۶
کوکچه پرس