ارگ کابل رسمیت بخشی بین المقدس را محکوم نکرد

53 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:پنج شنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۷ بعد از ظهر
ارگ کابل رسمیت بخشی بین المقدس را محکوم نکرد
ارگ کابل رسمیت بخشی بین المقدس را محکوم نکرد

ارگ کابل رسمیت بخشی بین المقدس را محکوم نکرد

ارگ فقط به همین اندازه و برای مصرف داخلی می تواند زبان بشوراند.
اعلامیه حکومت افعانستان در باره بیت المقدس:
“ما شدیدا ارین اعلامیه متاثر هستیم و این تصمیم یک جانبه و جریحه دار شدن قلب مسلمانان جهان است. و ما خواهان حل این موضوع از مجرای دیپلماتیک هستیم”.

منبع: گزارش نامه افغانستان

Advert test
۱۳۹۶-۰۹-۱۶ ۱۳۹۶-۰۹-۱۶
کوکچه پرس