اولین نشست مقامات ارشد افغانستان و آسترالیا پس از ۴۸ سال

76 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:جمعه ۱۷ قوس ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۷ بعد از ظهر
اولین نشست مقامات ارشد افغانستان و آسترالیا پس از ۴۸ سال

کنبرا – اولین جلسه مشورت های سیاسی میان افغانستان و آسترالیا دیروز۱۶ قوس ۱۳۹۶، میان مقامات ارشد دو کشور در کنبرا برگزار شد. آقای حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، هیات افغانستان را در این اجلاس رهبری می کرد.

این اولین اجلاس مشترک مقامات ارشد دو کشور پس از ایجاد روابط سیاسی به صورت غیر مقیم در سال ۱۹۶۹ میباشد. افغانستان و آسترالیا در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ باالترتیب سفارتهای خود را در کنبرا و کابل تاسیس نموده و در سال ۲۰۱۲ موافقتنامه چارچوب توسعه یی را امضا نمودند.

در این اجلاس روابط سیاسی دو کشور، روابط مردم با مردم، و روابط اقتصادی میان دو کشور به بحث و بررسی گرفته شدند. در این جلسه همچنان بر همکاری های بیشتر بین المللی در خصوص مبارزه با تروریزم، صلح و ثبات در افغانستان و همکاری های دو کشور در عرصه بین المللی تاکید صورت گرفت.

آقای حکمت خلیل کرزی گفت،پس از سفر رییس جمهوری افغانستان در اوایل سال ۲۰۱۷، باب جدیدی از همکاری ها میان افغانستان و آسترالیا گشوده شد، که نقطه عطف در تعمیق روابط میان دو کشور شمرده میشود. این نشست طرح ها و تصامیم آن سفر و سایر ابتکارات در ایجاد رابطه مثبت و موثر میان دو کشور را بررسی و تعقیب مینماید.

خانم پنی ویلیامز، معین وزارت خارجه آسترالیا و رییس مشترک این اجلاس،‌ نشست سیاسی امروز را اقدام مناسب و به موقع شمرده و بر نقش آسترالیا در روند مبارزه با تروریزم جهانی تاکید کرد. خانم پنی ویلیامز جایگاه سیاست آسترالیا را در قبال افغانستان، که در آخرین مجموعه سیاست خارجی آسترالیا به نشر رسیده است، نیز تشریح نموده و از حمایت کشورش برای همکاری های درازمدت خبر داد.

قرار شد تا اجلاس مشورتی میان دو کشور از این پسبه صورت نوبتیو همه ساله در یکی از پایتخت های این دو کشور برگزار شده و به صورت منسجم مسایل مهم در خصوص امنیت، اقتصاد، فرهنگ و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

۱۳۹۶-۰۹-۱۷ ۱۳۹۶-۰۹-۱۷
کوکچه پرس