تظاهرات دانش آموزان لیسه گروه تروریستی گولن در کابل

اولیای دانش آموزان مکتب افغان-ترک در پیوند به بازداشت 4 تن از آموزگاران این مکتب در برابر دادستانی کل افغانستان در کابل تجمع کردند.

124 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:شنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۶ - ۶:۰۹ بعد از ظهر
تظاهرات دانش آموزان لیسه گروه تروریستی گولن در کابل

عبدالشکور دادرس منشی کمیته اولیای دانش آموزان مکتب های افغان-ترک وابسته به گروه ترویستی فتح الله گولن گفت: ما شکایت خود را در زمینه به دادستانی کل ثبت نموده و نسبت به ادامه بازداشت این آموزگاران ابراز نگرانی کرده ایم.

وی گفت، که با مقام های دادستانی کل نیز صحبت شده و این اداره وعده سپرده است تا به شکایت شان رسیدگی کند.

پیش از این، برخی مقام های ترکیه تاکید کرده بودند که مکتب های افغان-ترک. به فتح الله گولن وابسته است و حکومت افغانستان باید آنها را مسدود کند.

وزارت آموزش و پرورش افغانستان گفته است، که از فعالیت این مکتب ها رضایت دارد و فیصله در مورد سرنوشت مکتب های مذکور به تصیم ريیس جمهور افغانستان وابسته است.

ازسويى هم شمارى از وکلا درجلسۀ امروز مجلس نمایندگان، از حکومت خواستند تا در برابراين چهار تن از آموزگاران لیسه افغان- ترک، مطابق قانون کشور برخورد صورت گیرد.

یادآوری می کنیم، که چند روز پیش همزمان با سفر محمد اشرف غنی به ترکیه ۴ آموزگار مکتب افغان-ترک بازداشت شدند. امنیت ملی گفته است، که این افراد به ظن امنیتی بازداشت شده اند و به معنای اقدام برای بستن این مکتب ها نیست.

۱۳۹۶-۰۹-۲۵ ۱۳۹۶-۰۹-۲۵
کوکچه پرس