دلیل افزایش بهای تکت طیاره در افغانستان چیست؟

91 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:یکشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸ بعد از ظهر
دلیل افزایش بهای تکت طیاره در افغانستان چیست؟

شماری از شرکت‌های سیاحتی در افغانستان گفته‌اند که متوقف شدن فعالیت شماری از شرکت‌ها و سپردن بازار به دست یک یا دو شرکت محدود سبب افزایش تکت پروازهای داخلی و خارجی شده است.

نادر خان، مسوول یکی از شرکت‌های سیاحتی می گوید: اکنون در بهای هر تکت از ۱۵ تا ۸۰ دالر  افزایش آمده و اداره‌ی مستقل هوانوردی ملکی در این زمینه هیچ کاری نکرده است.

آقای نادر خان به تلویزیون یک گفت: شش ماه پیش تکت یکطرفه‌ی کابل-هرات ۷۵ دالر به فروش می‌رسید و اکنون به ۹۰ دالر افزایش یافته است. تکت کابل- مزار از ۶۵ دالر به ۸۱ دالر رسیده است که شانزده دالر افزایش را نشان میدهد و شرکت‌ها از ۱۹ تا ۲۸۰۰ دالر در هر پرواز بیشتر پول بدست می آورند.

به همین ترتیب، تکت کابل – قندهار نیز از از ۷۵ دالر به ۸۲ دالر رسیده است که هفت دالر افزایش را نشان میدهد و در هر پرواز از ۸۴۰ تا ۱۲۶۰ دالر بیشتر درآمد به دست می‌آورد.

از سوی دیگر، در پروازهای خارجی شرکت‌هایی که بازار را در انحصار دارند بهای تکت را به گونه‌ی سرسام آور افزایش داده‌اند.

شرکت‌های هوانوردی در هر پرواز بیش از ۱۴ هزار دالر از فروش تکت نسبت به شش ماه پیش پول بدست می آورند.

آگاهان اقتصاد هشدار داده‌اند که میدان رقابت تا زمانی که به شرکت‌ها باز نگه داشته نشود؛ بهای تکت کاهش نخواهد یافت و دولت باید از شرکت های داخلی حمایت کند.

در همین حال، شماری از نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان از این وضعیت نگران هستند. آنان با انتقاد از اداره‌ی هوانوردی ملکی گفته‌اند که این اداره خلاف قانون زمینه‌ی رقابت را محدود کرده است.

با متوقف کردن فعالیت شرکت هوانوردی صافی از سوی اداره‌ی مستقل هوانوردی ملکی بهای تکت پروازهای داخلی و خارجی افزایش یافته است و شرکت‌های محدود بدون رقابت بهای تکت را به گونه‌ی دلخواه شان تعیین می کنند و هیچ نظارتی در این زمینه صورت نمی گیرد.

۱۳۹۶-۰۹-۲۶
کوکچه پرس