دومیلیون پناهجوی افغان به کشورشان عودت کرده اند

وزیر مهاجران و بازگشت‌کننده‌گان، شمار پناهجویان و مهاجرانی را که در سه‌سال گذشته به کشور بازگردانیده شد و یاهم به‌گونۀ داوطلبانه بازگشته‌اند، دو میلیون تن اعلام کرد.

75 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:سه شنبه ۲۸ قوس ۱۳۹۶ - ۱:۰۱ بعد از ظهر
دومیلیون پناهجوی افغان به کشورشان عودت کرده اند
© AP Photo/ Sergey Ponomarev

سیدحسین عالمی بلخی، وزیر مهاجران و بازگشت‌کننده‌گان، می‌گوید: «اتحادیۀ اروپا به‌صورت محوری کاری‌که می‌کند، هشتاد میلیون یورو برای سال ۲۰۱۷ میلادیو ۱۲۴ میلیون یورو بار دیگر کمکی برای وضعیت مهاجران و برگشت‌کننده‌گان درنظر گرفته‌اند و اکنون ما روی آن برنامه‌ریزی می‌کنیم.

درهمین حال، رییس اجراییه وضعیت کنونی مهاجران را در کشورهای اروپایی در مقایسه به دوسال پیش، بهتر می‌داند.

عبدالله‌عبدالله، رییس اجراییه می‌گوید: “درحالی‌که در سطح جهانی چالش‌های بسیاری وجود دارد، در امور مهاجرت و جامعه جهانی و کشورهای کمک‌کننده هنوزهم توجه را به افغانستان حفظ کرده‌اند.”

با این‌همه، معاون نمایندۀ سازمان ملل متحد می‌گوید:«به کسانی‌که باز می‌گردند، فرصت‌های مساویانه بدهیم. تمامی نهادهای پشتیبان مهاجران کار می‌کنند که فرصت‌های برابر به هر بازگشت‌کننده فراهم گردد.»

۱۳۹۶-۰۹-۲۸ ۱۳۹۶-۰۹-۲۸
کوکچه پرس