شهر کابل از بالای کوه قصبه به ده سبز متصل شد

با بهره‌برداری از سرک تنگی تره‌خیل – قصبه، ولسوالی ده سبز از فراز کوه قصبه با شهر کابل وصل شد.

176 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:شنبه ۲ جدی ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۱ بعد از ظهر
شهر کابل از بالای کوه قصبه به ده سبز متصل شد

کار ساخت این جاده حدود دو سال طول کشید و با پایان کار آن، فاصلۀ ولسوالی ده سبز با مرکز شهر کابل نزدیک تر شد.

یما یاری وزیر فواید عامۀ کشور می‌گوید این جاده دسترسی روستانشینان به درمانگاه و مکتب در شهر کابل را بیشتر می‌کند.

این جاده از تنگی‌ تره‌ خیل، مرکز ولسوالی ده سبز، آغاز و با گذر از روستاهای ده یحیا و پاچا صاحب پای منار به جاده‌ی قصبه می‌رسد و فاصله‌ی این ولسوالی با شهر کابل را نزدیک می‌کند.

وزیر فواید در مراسم به بهره‌برداری سپردن این جاده همچنین به خبرنگاران گفت که کار ابتدایی جاده‌ی حلقوی کابل تا دو ماه دیگر آغاز می‌شود.به گفته‌ی آقای یاری، “استملاک زمین و خانه‌های رهایشی” از مانع‌های اصلی فرا‌ راه کار جاده‌ی حلقوی کابل است.

۱۳۹۶-۱۰-۰۲ ۱۳۹۶-۱۰-۰۲
کوکچه پرس