امرالله صالح: ما پنچشیری خود را نسبت به مزاری ترجیح میدهیم

776 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:یکشنبه ۳ جدی ۱۳۹۶ - ۷:۳۱ بعد از ظهر
امرالله صالح: ما پنچشیری خود را نسبت به مزاری ترجیح میدهیم

به گزارش کوکچه امرالله صالح رییس روند سبز در یک پیام فیسبوکی به دفاع از موضع داکتر عبدالله پرداخته است، آقای صالح گفته است: «ما بر موقف اصولی و ارزش محور خویش در حمایت از داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، تاکید می نمایيم.» او افزوده است که «خروج هیچ یک از شخصیت های حامی این جریان، معنای صدمه بر مشروعیت ریاست اجرائیه و نقش محوری عبدالله عبدالله بوده نمی تواند.»

وی افزود: «رسا به عنوان عضو فعال و پر تحرک جریان اصلاحات و همگرایی در انتخابات سال ۲۰۱۴ از دوکتور عبدالله عبدالله حمایت و پشتیبانی نمود. متاسفانه حلقات مشخص از تیم رقیب در تبانی تنگاتنگ با حکومت آقای کرزی متوسل به تقلب گسترده شدند و انتخابات بدون نتیجه واضح پایان یافت. ایجاد حکومت وحدت ملی بر مبنای توافق دو گروه رقیب در انتخابات یگانه راه حلی بود که می توانست کشور را از رفتن به جنگ کوچه به کوچه نجات دهد.

درک همگانی در داخل کشور و جامعه جهانی این است که حکومت وحدت ملی باید دوره قانونی خویش را به پایان رساند و در این مدت هیچ کدام از طرفین نمی توانند نقش طرف دیگری را نفی نمایند. متاسفانه تلاش های نفاق افگنانه جهت تضعیف ریاست اجرائیه از بدو تاسیس حکومت وحدت ملی صورت گرفته غافل از آنکه تضعیف این ساختار مشروعیت حکومت را زیر سوال برده و کارایی آن را درین شرایط بحرانی بیشتر کاهش داده و بحران را در کشور عمیق می سازد. رسا بر موقف اصولی و ارزش محور خویش در حمایت از دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی تاکید می نماید.

جریان اصلاحات و همگرایی توانسته بود مردم را از چهار گوشه کشور در محور برنامه و شعار انتخاباتی خویش بسیج نماید. از این رو خروج هیچ یک از شخصیت های حامی این جریان معنی صدمه بر مشروعیت ریاست اجرائیه و نقش محوری دوکتور عبدالله عبدالله بوده نمی تواند.

گروه ها، شخصیت ها و سازمان های متعدد چه در پیکارهای انتخاباتی و چه در مقاومت و ایستاده گی بر ضد تقلب نقش معین خود را ادا ساختند که در حافظه ها تازه است. آن های که ادعای ابر حامی و ابر بازی گر را دارند در توهم به سر می برند.

کشور ما افغانستان نیازمند و حدت، همدلی و ثبات است. رسا آن های را که به خاطر رسیدن به اهداف شخصی و یا گروهی متوسل به نفاق افگنی و توهین پراگنی می شوند مورد نکوهش قرار داده و آرزو دارد منافع بزرگ ملی و یا حوزوی را پامال احساسات زود گذر و سیاست گذاری های مقطعی نسازند. »

۱۳۹۶-۱۰-۰۳
کوکچه پرس