سخنان ابرمرد بلخ به قدرت مادر بمب ها

دیروز ما شاهد انفجار مهیب سیاسی بقدرت مادر بمب ها که قلب ارگ و سپیدار را نشانه گرفته بود، بودیم. صدای آن نه تنها در سراسر کشور پیچید، بلکه تا لندن، واشنگتن و مسکو هم شنیده شد.

162 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:یکشنبه ۳ جدی ۱۳۹۶ - ۷:۲۴ بعد از ظهر
سخنان ابرمرد بلخ به قدرت مادر بمب ها
هارون امیرزاده
سخنان قاطع، روشن و تصفیه حسابات سیاسی والی مقتدر بلخ به آدرس رئیس جمهور پوشالی و عبدالله خائن مثل یک زلزله سیاسی تمام کشور را لرزاند و با عث صف آرایی های جدید سیاسی وقومی در کشور شد.
واقعیت اینست که والی بلخ با دست نشانده خائنش عبدالله در کاخ سپید دار تصفیه حساب سیاسی در چهار چوب فرهنگ و ادبیات رزمی افغانستان کرد که باند عبدالله را تا صبح خواب نبرد.
عبدالله نامرد و خائن به آرمانهای میلیون ها انسان که بر وی اعتماد کرده بودند ، سزاوار سر زنش با ادبیات ثقیل و سنگین است.
هم چنان ایستادگی والی بلخ در برابر رفتار تمامیت خواهانه و کودتا گونه ارگ قابل تقدیر و حمایت است.
بدون شک از تصفیه حساب والی بلخ با عبدالله دشمنان فرصت طلب بسیار خرسند هستند. چنانچه قصاب کابل که خود را بازوی راست حکومت غلجایی محور ارگ می شمارد و دشمن درجه یک تاجیکان و جمعیت اسلامی افغانستان است و در عقب کودتای ارگ علیه والی بلخ قرار دارد، شب گذشته جشن و پایکوبی داشت.
قصاب و هم کیشان او تصور می کنند که جنگ قدرت میان نخبگان جمعیت اسلامی و نبود مسعود راه را برای آرمانهای شکست خورده آنان فراهم می کند.
اما دیروز ما شاهد ظهور روح، هیبت، قاطعیت و ایستادگی مسعود در برابر زورگویی، قبیله سالاری و تمامیت خواهی در رفتار و گفتار ابر مرد بلخ، استاد عطا محمد نور ، بحیث مسعود ثانی بودیم که هرگز قصاب کابل به کام نخواهد رسید.
سخنان قاطع، روشن و جسورانه والی بلخ امید، شور و هیجان در نسل جوان در کشور ایجاد کرده است و صف عدالت طلبان و حق طلبان را با صف خائنان و تمامیت خواهان روشن ساخته است.
در برابر خیانت ، زورگویی و تمامیت خواهی به ابر مردی همچو استاد عطا محمد نور ضرورت است. از او با تمام قدرت حمایت باید کرد.
۱۳۹۶-۱۰-۰۳
کوکچه پرس