مراسم يک سالگي ايجاد کميته مشترک “رسانه‌ها و حکومت” برگزار شد

101 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:دوشنبه ۴ جدی ۱۳۹۶ - ۱:۰۱ قبل از ظهر
مراسم يک سالگي ايجاد کميته مشترک “رسانه‌ها و حکومت” برگزار شد

فدراسيون خبرنگاران افغانستان اعلام کرده که براي حمايت از خبرنگاراني که در مناطق ناامن افغانستان فعاليت دارند، خانه امن ايجاد خواهد شد. فدراسيون خبرنگاران افغانستان اعلام کرده که براي حمايت از خبرنگاراني که در مناطق ناامن افغانستان فعاليت دارند، خانه امن ايجاد خواهد شد. فهيم دشتي، عضو اين فدراسيون امروز، يکشنبه سوم جدي/ دي در مراسم يک سالگي ايجاد کميته مشترک “رسانه‌ها و حکومت” گفت خبرنگاراني که به دليل تهديدهاي امنيتي با مشکل مواجه مي‌شوند در اين خانه‌ها ساکن خواهند شد.

او گفت که طرح ايجاد اين خانه‌ها براي خبرنگاراني است که در مناطق پرخطر فعاليت دارند، اين خبرنگاران بايد از آنجا انتقال و براي آنها خانه امن ايجاد شود. در مدت يک سال گذشته دو خبرنگار و ۷ کارمند رسانه در افغانستان کشته شده‌اند. براساس گزارش‌هاي نهادهاي حامي رسانه‌ها، خشونت عليه خبرنگاران در افغانستان رو به افزايش است.

سرور دانش، معاون دوم رياست جمهوري افغانستان نيز در اين نشست گفت که تدابير ويژه براي تامين امنيت رسانه‌ها و خبرنگاران اتخاذ شده‌است. او حمايت از آزاداي بيان و فعاليت رسانه‌ها را خط سرخ براي دولت خواند و به حمايت از اين دو تاکيد کرد. آقاي دانش از رسانه‌ها خواست که فعاليت مسئولانه داشته باشند و به نفرت پراکني قومي، سمتي و مذهبي دامن نزنند. او همچنين علاوه کرده که رسانه‌ها نبايد به عنوان نيروهاي اپوزيسيون دولت افغانستان عمل نکنند.

به گفته او رسانه‌ها و جامعه مدني افغانستان بايد پلي ميان مردم و دولت افغانستان باشند. دولت افغانستان قانون دسترسي را به اطلاعات را تصويب کرده ولي نهادهاي رسانه‌اي از روند اطلاع رساني در اين کشور شکايت دارند، آقاي دانش در اين باره گفت که حق دسترسي به اطلاعات همانند هرح ق ديگرمحدوديت‌هاي قانوني دارد.

در ۱۵ سال گذشته بيش از ۷۰۰ پرونده خشونت عليه خبرنگاران ثبت شده که هيچ‌گاه به طور کامل رسيدگي نشده‌است. دادستاني افغانستان اعلام کرده که بعد از اين هيچ پرونده خشونت عليه خبرنگاران بدون رسيدگي نمي‌ماند.

سازمان‌هاي حامي رسانه‌ها در افغانستان اعلام کرده که خبرنگاران افغان توسط گروه‌هاي مخالف مسلح دولت، مقام‌هاي دولتي، اعضاي مجلس و محافظان آنها مورد خشونت قرار گرفته‌اند. مسئولان افغان مي‌گويند که به ۱۳ مورد خشونت عليه خبرنگاران به اين دليل رسيدگي نخواهد شد که اين خشونتها توسط نيروهاي مخالف دولت افغانستان انجام شده‌است.

۱۳۹۶-۱۰-۰۴ ۱۳۹۶-۱۰-۰۴
کوکچه پرس