وزیر داخله: ۴۰۰ پولیس و ۷۰۰ واسطه وزارت داخله در اختیار زورمندان اند

گفته می شود بسیاری از این امکانات در اختیار مقام های پیشین حکومتی می‌باشد که از آن ها برای تأمین امنیت خود و خانه‌های شان کار می گیرند.

133 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:دوشنبه ۴ جدی ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۱ بعد از ظهر
وزیر داخله: ۴۰۰ پولیس و ۷۰۰ واسطه وزارت داخله در اختیار زورمندان اند

ویس احمد برمک، وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان گفته است که بیش از هفت‌صد واسطۀ پولیس و در حدود چهارصد تن از نیروهای امنیتی، در اختیار زورمندان و مقام های حکومتی که پیوندی با وزارت داخله ندارند، می‌باشند.

این در حالی است که بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، از کارگیری نادرست وسایط و پرسونل وزارت امور داخله از سوی سیاست گران و نیز از سوی کسانی که مربوط به این نهاد نیستند، به وزیر داخله هشدار داده است.

آقای برمک در این باره گفت: “هفت‌صد و چند واسطه پولیس همین اکنون پیش شما (اعضای مجلس نماینده گان) نیست؟ در خارج از تشکیلات وزارت امور داخله در خدمت کسانی است که هیچ با وزارت داخله ارتباط ندارند.”

در همین حال، شماری از نظامیان پیشین، برخی از سیاسیون و مقامات پیشین حکومت را به استفاده از این امکانات دولتی متهم می سازند و هشدار می دهند که اگر این وسایل جمع آوری نشوند، روی تأمین امنیت تأثیر بسیار بدی خواهد داشت.

کابل خان تدبیر، یکی از این نظامیان پیشین به طلوع نیوز گفت: “تمام وسایط باید معلوم شود پیش چه کسی است، چه کسی توزیع کرده و توسط چه کسی توزیع صورت گرفته است.”

با این حال، نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله می گوید که این وزارت برنامه‌هایی روی دست دارد که از این گونه سوء استفاده‌ها جلوگیری شود.

این درحالی است که کمبود امکانات و نیروی بشری در سنگرهای جنگ، از چالش هایی استند که می توانند در تغییر میدان جنگ مؤثر باشند.

۱۳۹۶-۱۰-۰۴ ۱۳۹۶-۱۰-۰۴
کوکچه پرس