۱۶۸ تن به اتهام مواد مخدر طی چهار ماه گذشته دستگیر شدند

110 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:سه شنبه ۵ جدی ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۹ قبل از ظهر

سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر میگوید که ۱۳۵ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر در چهارماه گذشته به مرکز عدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، احمد خالد موحد، سخنگوی این مرکز در یک کنفرانس خبری که درکابل برگزار شده بود گفت:۱۶۸ تن به شمول ۹ کارمند خدمات عامه، ۱۲ زن و ۲ شهروند ایران  به اتهام دست داشتن در این قضایا بازداشت شده اند

وی افزود که بررسی های ابتدایی در باره ۱۴۷ قضیه جرایم مسکرات ومواد مخدر از سوی مرکز عدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر تکمیل گردیده و برای تحقیقات بیشتر و تعقیب عدلی به ریاست عمومی دادستانی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر فرستاده شده است.

آقای موحد علاوه کرد که ریاست عمومی دادستانی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر در ربع سوم سال روان ۱۵۰ قضیه را که برخی از آن نیز از گذشته محول شده بود، به محکمه ابتداییه، ۸۵ قضیه را به محکمه استیناف و۵۳ قضیه را به دیوان امنیت عامه ستره محکمه فرستاده است.

موصوف خاطرنشان کرد که درجریان ربع سوم سال روان ۱۷۴ تن از سوی محکمه ابتداییه، ۸۳ تن از سوی محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر محکوم به مجازات شده و ۹ تن دیگر از متهمان به دلیل نبود دلایل الزام برائت حاصل کرده اند.

به گفته وی در ۱۳۵ قضیه جرایم مسکرات ومواد مخدر که در ربع سوم سال روان به مرکز عدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدرمواصلت کرده است افزون بر بازداشت افراد، ۳۹۱ کیلوگرام هیرویین، ۱۳۶ کیلوگرام مورفین، بیش از ۴۵۰۰ کیلوگرام تریاک، بیش از ۴۰ هزار کیلوگرام چرس، وصد ها کیلوگرام مواد کیمیاوی مایع وجامد و مشروبات الکلی کشف وضبط شده است.

وی ابرازداشت که خوست، دایکندی، میدان وردگ، بامیان، سمنگان، ارزگان ولغمان از ولایت هایی استند که درجریان ربع سوم سال روان در مرکز عدلی وقضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر، هیچگونه قضیه جرمی مسکرات و مواد مخدر ندارند.

قابل یاد آوریست که مرکز عدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر مطابق قانون صلاحیت رسیده گی عدلی وقضایی به قضایای مربوط به مواد مخدر را دارد که مقدار آن حد اقل دو کیلوگرام هیرویین، ۱۰ کیلوگرام تریاک، ۵۰ کیلوگرام چرس، ۵۰۰ کیلوگرام مواد کیمیاوی و یا ۵۰ لیتر مشروبات الکلی باشد.

۱۳۹۶-۱۰-۰۵ ۱۳۹۶-۱۰-۰۵
کوکچه پرس