وزارت کار افغانستان: تا ۲۰۲۲ نزدیک به ۴ میلیون بیکار خواهیم داشت

اتاق تجارت افغانستان کنفرانس کارفرمایان را زیر عنوان «برنامه کشوری کار شایسته» برگزار کرد.

100 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۶ جدی ۱۳۹۶ - ۱:۱۷ قبل از ظهر

فیض‌الله ذکی وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان در این نشست گفت، اتاق تجارت و صنایع و سایر نهادهای مربوط باید در ایجاد فرصت‌های کاری بیشتر از پیش تلاش کنند.

آقای ذکی درباره شمار بیکاران گفت: بر اساس آمار بانک جهانی، در حال حاضر نزدیک به دو میلیون شهروند افغانستان بی‌کاراند و اگر برای آنان زمینۀ کار فراهم نشود، ممکن این آمار در ۵ سال آینده به ۴ میلیون برسد.

او گفت: روز گذشته برنامه های خود را برای جلوگیری از افزایش بیکاری به رئیس جمهور ارائه کرده است و با عملی شدن آن مشکلات بیکاری در کشور تا حدی حل خواهد شد.

صیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت: سکتور خصوصی باید برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور تشویق شود تا فرصت‌های بیشتر کاری ایجاد گردد.

یادآوری می کنیم، که افغانستان نزدیک به ۴۰ سال درگیری جنگ می باشد و زیربناهای این کشور از بین رفته و بیش از ۲۰ گروه تروریستی در حال حاضر با دولت افغانستان در جنگ می باشد و این همه سبب شده که شمار بیکاران در افغانستان روز به روز افزایش یابد.

۱۳۹۶-۱۰-۰۶ ۱۳۹۶-۱۰-۰۶
کوکچه پرس