ریاست جمهوری طرح کنترل حریم فضایی کشور را تصویب کرد

78 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۶ جدی ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۵ قبل از ظهر
ریاست جمهوری طرح کنترل حریم فضایی کشور را تصویب کرد

اداره مستقل هوانوردی ملکی، طرح خود را دیروز در مورد کنترل حریم فضایی توسط رادارها به ریاست جمهوری ارائه کرده است.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه اعلام کرد، پس از بحث‌های همه‌جانبه، این طرح مورد تصویب قرار گرفت و به منظور تطبیق آن هدایت داده شد. بر اساس خبرنامه، همچنان جلسه موضوع رهایی زندانیان حزب اسلامی را مورد بررسی قرار داده است.

در خبرنامه آمده است، پس از بحث‌های همه‌جانبه در مطابقت به موافقتنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی، تصامیم اتخاد شده است. در نشست ریاست جمهوری، مسولان نهادهای دفاعی و امنیتی در مورد وضعیت عمومی امنیتی نیز گزارش داده‌اند. در این نشست، تهدیدات امنیتی مورد بررسی قرار گرفته و هدایات لازم برای دفع تهدیدات امنیتی صادر شده است.

همچنان محمدفرید حمیدی، لوی‌څارنوال در رابطه به فاجعۀ قریۀ میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل، گزارش یافته‌های خود رابه جلسه ارایه کرده است. جلسه، گزارش یافته‌های هیئت موظف در خصوص فاجعه المناک و جنایت‌بار قریۀ میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل را مورد بررسی قرار داده است.

۱۳۹۶-۱۰-۰۶ ۱۳۹۶-۱۰-۰۶
کوکچه پرس