مردی که با دو خواهر نکاح کرده بود به ۱۷ سال زندان محکوم شد

105 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:پنج شنبه ۷ جدی ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۹ قبل از ظهر

دادگاه ابتدایی ننگرهار با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید این دادگاه قضیه دو خواهر را که در یک شب در عقد نکاح فردی درآمده بودند، روز گذشته با حضور وکلای مدافع و دادستان‌های‌ هردو طرف، در ولسوالی شیوه این ولایت برگزار نموده بود.

به اساس خبرنامه، دادگاه استیناف ننگرهار به اساس مادۀ ۵۴ قانون جزا افغانستان، ولایت خان را که متهم اصلی این قیضه است، به ۱۷ سال، رسول داد پدرش را به ۱۶ سال و شخصی دیکری را به نام غلام نبی که مشهور به به جنبش می باشد، به ۱۶ سال بند تنفیذی محکوم کرده است.

دادگاه ابتدایی هم‌چنان، شخصی دیگر را  که عبدالرحمن نام دارد وبه نحوی در قضیه شریک بوده است، برائت داده‌است.

در عین حال، دادگاه ابتدایی دستور داده تا قضایای ۱۴ تن دیگر را نیز که به نحوی در قضیه این دو خواهر دخیل اند، تعقیب گردد.

گفتنی‌ست که هیئت قضایی گفته‌است که این تصمیم دادگاه نهایی نمی‌باشد و آن‌ها می‌توانند که اقامه دعوا نمایتد.

این فرد در حالی توسط دادگاه ابتدایی به ۱۷ سال زندان محکوم می‌شود که در ماۀ قوس سال ۱۳۹۵ با دو خواهر در یک شب نکاح کرده بود.

۱۳۹۶-۱۰-۰۷ ۱۳۹۶-۱۰-۰۷
کوکچه پرس