مذاکره حزب جمعيت اسلامي افغانستان با دولت درباره وضعيت «عطا محمد نور»

حزب جمعيت اسلامي افغانستان از مذاکره با نهاد رياست جمهوري افغانستان در خصوص وضعيت «عطا محمد نور» استاندار برکنار شده استان بلخ در اين کشور خبر داد.

120 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:شنبه ۹ جدی ۱۳۹۶ - ۱:۲۴ بعد از ظهر

«ذبيح‌الله فطرت» معاون سخنگوي حزب جمعيت اسلامي افغانستان اعلام کرد، به زودي مذاکرات مستقيم اين حزب با ارگ رياست جمهوري درخصوص وضعيت «عطا محمد نور» استاندار برکنار شده استان بلخ آغاز خواهد شد.

۲ روز پيش نيز «اداره ارگان‌هاي محلي افغانستان» اعلام کرده بود: «انجنير داوود» که براساس فرمان «اشرف غني» رييس جمهوري افغانستان به عنوان استاندار جديد بلخ تعيين شده است به زودي فعاليت خود را در اين استان آغاز خواهد کرد.

حزب جمعيت اسلامي افغانستان نيز در واکنش به آن تاکيد کرد، از نظر اين حزب، «عطامحمد نور» هنوز استاندار بلخ است لذا آنها به «اشرف غني» اجازه نمي‌دهند که استاندار جديدي براي اين استان انتخاب کند.

همچنين برخي از نمايندگان مجلس افغانستان نيز با هشدار در اين خصوص تاکيد کردند که درصورت پافشاري ارگ رياست جمهوري بر انتخاب جديد استاندار بلخ، جنگ و خونريزي اين استان را فرا خواهد گرفت.

هفته گذشته رئيس جمهوري افغانستان با برکناري عطامحمد نور، «انجنير داود» را به عنوان استاندار جديد بلخ معرفي کرد.

درحال حاضر ارگ رياست جمهوري افغانستان با ناديده گرفتن هشدارهاي حزب جمعيت اسلامي بر قطعي بودن کنار رفتن عطامحمد نور پافشاري مي‌کند.

از سوي ديگر، عطا محمد نور خود را هنوز استاندار قانوني بلخ مي‌داند و اصرار دارد که تنها در صورت موافقت حزب جمعيت اسلامي افغانستان کناره‌گيري خواهد کرد.

۱۳۹۶-۱۰-۰۹ ۱۳۹۶-۱۰-۰۹
کوکچه پرس