سه روستای ولسوالی ارگو از طالبان پاکسازی شد

114 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۶ - ۱:۴۶ قبل از ظهر
سه روستای ولسوالی ارگو از طالبان پاکسازی شد

سه روستای ولسوالی ارگو، از وجود هراس افگنان طالب پاکسازی و چهار فابریکه پروسس مواد مخدرتخریب و از بین برده شد.

نیروهای پولیس ملی و اردوی ملی ، عملیات مشترکی را به هدف پاکسازی برخی از مناطق نا امن ولسوالی ارگو ولایت بدخشان راه اندازی کردند که در نتیجه آن روستای های، توغک، بوئیک و خواجه مولا از وجود هراس افگنان تصفیه شده است.

در جریان این عملیات، یک قومندان مشهور هراس افگنان طالب بنام متین بازداشت شده است.

در این عملیات، دو میل کلاشینکوف، ۱۴ کیلوگرام تریاک و  مقداری مهمات نیز بدست امده و چهار فابریکه پروسس مواد مخدر نیز توسط نیروهای عملیاتی تخریب و از بین برده شده اند و این عملیات تصفیه یی در بخش ناامن ولسوالی ارگو جریان داشته و تا تصفیه کامل این ولسوالی از وجود هراس افگنان ادامه خواهد داشت.
۱۳۹۶-۱۰-۱۳ ۱۳۹۶-۱۰-۱۳
کوکچه پرس