۱۰۱ کشته در ايالت ريوگرانده برزيل

101 کشته در ايالت «ريوگرانده دو نورت» (RN) برزيل بدليل اعتصاب پليسهاي اين ايالت

49 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:پنج شنبه ۱۴ جدی ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۵ قبل از ظهر
۱۰۱ کشته در ايالت ريوگرانده برزيل

در ايالت «ريوگرانده دو نورت» (RN) بدليل اعتصاب پليس که از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷بخاطر عدم دريافت چندين ماه حقوق، اين منطقه را به حال خود رها کرده اند ۱۰۱ نفر کشته شده اندو در اين فرصت گروه هاي تبه‌کار دست به سرقتهاي مسلحانه زده‌اند.

دو هزار نيرو ارتش به «ريوگرانده‌دونورت » از ايالت هاي شمال برزيل اعزام شدند تا اين ايالت را از هرج و مرج بوجود آمده نجات دهند، با اين حال جرم و جنايت و سرقت هاي مسلحانه افزايش يافته و مردم از ترس جانشان از خانه هايشان بيرون نمي‌آيند.

۱۳۹۶-۱۰-۱۴ ۱۳۹۶-۱۰-۱۴
کوکچه پرس