پدرام: پخش مستقیم را قطع کردند تا صدایم شنیده نشود

180 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:پنج شنبه ۱۴ جدی ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۵ قبل از ظهر

به گزارش کوکچه لطیف پدرام نماینده مرم کابل در پارلمان افغانستان اعلام کرد روز چهارشنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۶ در مجلس نمایندگان به خاطر آگاهی هموطنان باید بگویم امروز راس ساعت هشت در مجلس بودم اولین سخنران بودم. همین که سخنرانی را آغاز کردم پخش مستقیم را قطع کردند تا صدایم شنیده نشود.به هر انجام به مبارزه ی خود ادامه خواهیم داد! فرمان آقای غنی برخلاف قانون است. قانون ثبت احوال نفوس تصویب و توشیح شده است. نیازی به فرمان نیست. قانون صدور فرامین تفنینی را نیز تصویب کرده ایم.

وی گفت : فیصله ی کمیسیون مختلط به معنای نقص ماده ی ۱۰۰ قانون اساسی می باشد. در کمیسیون مختلط حتا اگر یک نماینده هم از مجلسین شورای ملی حضور نداشته باشد، جلسه تشکیل داده نمی شود.

به گفته وی در کمیسیون مختلط، اصل توافق نمایندگان است. نه اکثریت و اقلیت. پس فیصله ی کمیسیون مختلط هم غیر قانونی است.

آقای پدارم تاکید می کند که اگر یک عده شوونیست قانون اساسی را ملاک قرار می دهند، باید به پاسخ شان گفت، قانون اساسی در ۳۶ مورد جعل شده است. این قانون که حالا نافذ است.متن اصلی مصوب لویه جرگه ی قانون اساسی نیست. هر دو متن را در اختیار داریم. سر فرصت این قانون اساسی را هم مورد بحث و ارزیابی قرار خواهیم داد.

۱۳۹۶-۱۰-۱۴ ۱۳۹۶-۱۰-۱۴
کوکچه پرس