حمله انتحاری به برج ترامپ در نیویورک

پولیس نیویارک در مورد آمادگی تروریستهای انتحاری در برج ترامپ اطلاع دارند.

145 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:شنبه ۱۶ جدی ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۸ قبل از ظهر
حمله انتحاری به برج ترامپ در نیویورک

به گزارش کوکچه به نقل از  نشریه Daily News به نقل از منابع ارگانهای نظم عامه می نویسد که پولیس نیویارک اطلاعات محرم را در مورد آمادگی تروریستهای انتحاری برای انفجار برج آسمان خراش Trump Tower بدست آورده است.

پولیس و نیروهای خاص نیویارک تعمیر ترامپ را تلاشی نمودند، اما هیچ چیز مشکوک را نیافتند.

ارگانهای نظم عامه میگویند که خبر حمله تروریستی را از تلیفون که در بروکلین راجستر میباشد، بدست آورده اند که قبلاً نیز خبر های دروغین در مورد حملات تروریستی را ثبت نموده اند.

مالک تلیفون هنوز تشخیص و بازداشت نگردیده است.

۱۳۹۶-۱۰-۱۶
کوکچه پرس