رئيس بانک مرکزی افغانستان: تنش های سیاسی عامل افزایش نرخ ارز در افغانستان

شورای عالی د افغانستان بانک عملکرد این بانک طی سال مالی 1396 را مثبت ارزیابی نمود

83 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:دوشنبه ۱۸ جدی ۱۳۹۶ - ۴:۰۶ بعد از ظهر
رئيس بانک مرکزی افغانستان: تنش های سیاسی عامل افزایش نرخ ارز در افغانستان

کابل ۱۸ جدی ۱۳۹۶- هیئت رهبری د افغانستان بانک در پایان نخستین مجلس نوبتی شورای عالی بانک طی سال مالی جدید، در یک کنفرانس مطبوعاتی حضور پیدا کرده و از دست آورد های قابل ملاحظه سال مالی ۱۳۹۶ د افغانستان بانک در عرصه های سیاست پولی و اسعاری، یاد آوری نمودند. محترم خلیل صدیق رییس کُل د افغانستان بانک طی این کنفرانس مطبوعاتی گفت که د افغانستان بانک در سال مالی ۱۳۹۶ توانسته است تا تمام اهداف مقداری ناظر بر حفظ ثبات اقتصادی و کلان مانند مهار انفلاسیون، جمعآوری عواید، حفظ ذخایر اسعاری، کنترول حجم پول، اصلاحات ساختاری و استحکام نظام بانکی را تطبیق و عملی نماید.

محترم خلیل صدیق همچنان افزود که در سال مالی ۱۳۹۶ در حالیکه پول های ملی تعداد زیادی از اقتصاد های منطقه و جهان، دستخوش نوسانات بود و ارزش بسیاری از پولهای عمده در مقابل دالر امریکایی، کاهش داشت، د افغانستان بانک توانسته است با وصف چالش های موجود چون نا به سامانی های سیاسی در کشور، تداوم شرایط عدم اطمینان حاکم بر اقتصاد و استمرار کسر بیلانس تجارت، با اتخاذ سیاست های معقول پولی و متناسب با شرایط و تحولات اقتصادی کشور، ثبات پول افغانی را در طول سال مالی ۱۳۹۶ در یک حد پایین نگهدارد. رییس کُل د افغانستان بانک یکی از علل کاهش اخیر افغانی در مقابل دالر امریکایی را شدت گرفتن مصرف بودجه به دلیل پایان سال مالی عنوان نموده گفت که این مسله فصلی بوده و زود گذر است. محترم صدیق در قسمت دیگری از سخنان اش گفت که د افغانستان بانک در کنار این موفقیت توانسته است با اتخاذ تدابیر لازم و طرح سیاست های معقول پولی در قسمت کنترول قیم و جلوگیری از انفلاسیون موفق عمل نماید، چنانکه نرخ تورم پولی در حد مطلوب حفظ شده و آخرین آمار در ماه قوس نشان میدهد که نرخ انفلاسیون در کشور به ۳٫۰۸ فیصد رسیده است، که در تناسب به کشور های منطقه در یک حد کاملاً قناعت بخش قرار دارد.

رییس کُل د افغانستان بانک از تعهد این نهاد در عرصه پولی و بانکی در برنامه اقتصادی مشترک میان دولت و صندوق بین المللی پول نیز یاد آوری نموده گفت که در سال مالی گذشته سقف رشد پایه پولی به عنوان هدف عملیاتی سیاست پولی به میزان دوازده در صد تعیین شده بود که خوشبختانه د افغانستان بانک توانست رشد پایه پولی را به رغم شدت گرفتن بی سابقه مصارف دولت در اخیر سال در زیر سقف تعیین شده نگهداری نماید. محترم خلیل صدیق در رابطه به افزایش ذخایر اسعاری نیز صحبت نموده گفت که هدف تعیین شده د افغانستان بانک برای جمعآوری ذخایر اسعاری ۱۰۰ ملیون دالر امریکایی بود، خوشبختانه د افغانستان بانک توانسته است با ایجاد موازنه معقول میان تامین سیالیت و جمع آوری مازاد نقدینگی از اقتصاد، حدوداً نیم ملیارد دالر امریکایی بر ذخایر ارزی افزود نماید که یک دست آورد چشم گیر و کم سابقه در اقتصاد کشور است. باید یاد آور شد که د افغانستان بانک برای سال مالی ۱۳۹۷ همچنان متعهد است تا با اتخاذ سیاست های معقول و متناسب، سهم مؤثر و بر جسته را در زمینه ایجاد بستر پولی مناسب و سازگار برای حفظ ثبات و بهبود رشد اقتصاد در کشور ایفا نماید.

رئيس بانک مرکزی افغانستان: تنش های سیاسی عامل افزایش نرخ ارز در افغانستان
۱۳۹۶-۱۰-۱۸ ۱۳۹۶-۱۰-۱۸
کوکچه پرس