بهره بردارى ساختمان رياست مبارزه عليه مواد مخدر ولايت باميان

65 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:سه شنبه ۱۹ جدی ۱۳۹۶ - ۲:۳۶ بعد از ظهر
بهره بردارى ساختمان رياست مبارزه عليه مواد مخدر ولايت باميان

بهره بردارى ساختمان رياست مبارزه عليه مواد مخدر ولايت باميان 26229891_1968691519812931_1755510902440539951_n

ساختمان رياست مبارزه عليه مواد مخدرولايت باميان که داراى هشت اتاق ادارى و تشناب مى باشد،  به هزينه ١١ ميليون و ٧٠٠ هزار افغانى به بهره بردارى سپرده شد.

حسين نظری رييس مبارزه عليه مواد مخدر ولايت باميان گفت: اين ساختمان سبب خواهد شد تا کارمندان اين اداره، بيشتر از پيش در کارهای خود تلاش نموده، جلو هرگونه کشت قاچاق و ترانزيت مواد مخدر را از اين ولايت بگيرند.

سلامت عظيمی وزير مبارزه با مواد مخدر، در مراسم گشايش اين ساختمان گفت که باميان به علتى که کشت مواد مخدر در آن صفر است، شامل برنامه  تقدير از اجراآت خوب شده است .

وزير مبارزه عليه مواد مخدر ابراز اميدواری کرد که مردم باميان همچنان که در حمايت از حکومت، ديموکراسی وفعاليت های مدنی در درجه اول قرار دارند، در بخش مبارزه با مواد مخدر نيز تلاش نمايند تا در آينده جلو اعتياد از جامعه گرفته شود.

همچنان، محمد آصف مبلغ معاون وسرپرست ولايت باميان، از همکاری های وزارت مبارزه با مواد مخدر قدردانی نموده گفت که اين وزارت، چندين پروژه انکشافى را در باميان تمويل کرده که قابل ستايش مى باشد.

منبع: ودصم

۱۳۹۶-۱۰-۱۹ ۱۳۹۶-۱۰-۱۹
کوکچه پرس