محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان می‌گوید که در حال حاضر تمرکز نیروهای پولیس بالای افغانستان بالای جنگ است و زمان آن فرا رسیده که تمرکز آنان بالای تنفیذ قانون در کشور صورت گیرد.

112 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:سه شنبه ۱۹ جدی ۱۳۹۶ - ۴:۵۳ بعد از ظهر

رییس جمهور کشور این سخن را در محفل دهمین دور فراغت اکادمی پولیس ملی ام‌روز( سه‌شنبه، ۱۹ جدی) در کابل بیان کرد و گفت که من و شهروندان افغانستان مصونیت خود را به نیروهای امنیتی تسلیم می‌نمایم و ما بلای آنان باور داریم و در صورت ضرورت، جان ما فدای آنان.

آقای غنی گفت که وزارت امور داخله برای اولین‌بار دارای یک پلان امنیتی چهارساله می‌گردد که شامل تهجیز و تمویل نیروهای پولیس بوده و افزود که آمدن اصلاحات در این وزارت به خاطر منافع کشور ضروری‌ می‌باشد.

او خاطر نشان ساخت که قوایی هوایی کشور سه برابر می گردد و نیروهای کماندو دوبرابر شده است و اظهار کرد که وظیفۀ پویس جنگ رودرو  با مخالفان مسلح دولت نیست و زمان آن فرارسیده تا تمرکز پولیس بالای تنفیذ قانون باشد.

رییس جمهور کشور به وزارت امور داخله افغانستان  دستور داد تا پس از این تمام تبدیلی‌ها به اساس قانون امور ذاتی صورت گیرد و افزود که اگر این موضوع در نظر گرفته نشود، کسانی به اساس واسطه و دادن رشوه در چوکات وزارت امور داخله آمده‌اند، فردا آنان دزدی خواهند کرد.

رییس جمهور غنی هم‌چنان به وکیلان مردم در شورای ملی و افراد دولتی هشدار اگر کسی پس از این، جهت تغییروتبدیل و یا هم مقرری افراد در نزدش آمد، جریان ملاقات آن‌ها را ثبت و هم‌گانی خواهد ساخت.

وی هم چنان وعده داده که تنها صلاحیت استفاده از قوه را به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خواهد داد و افزود که پس از این هیچ کس به جز آنان استفاده از قوه نخواهد داشت.

وی د رعین حال به وزارت داخله هدایت تا در بخش اکادمی پولیس ملی و بیمارستان ۳۰۰ بستر پولیس سرمایه‌گذاری لازم نماید و علاوه کرد که وضعیت در بیمارستان پولیس قابل قبول دولت نیست و پولیس را باید از مشکل نجات دهیم.

از سوی ویس احمد برمک، وزیر امور داخلۀ افغانستان از نبود یک راه‌برد کلی در بخش امنیت شهر کابل در چندین سال گذشته شکایت کرد و افزود که رهبری وزارت کوشیده تا پلان منظم امینتی را برای افغانستان و پایتخت آن تهیه نماید.

او افزود که پلان امنیتی چهارساله نیز با توجه به ضروریات امنیتی و تهدیدات که متوجۀ دولت و امنیت کشور است، تهیه و تجهیز شده‌است.

۱۳۹۶-۱۰-۱۹ ۱۳۹۶-۱۰-۱۹
کوکچه پرس