۳۷ نفر از کارمندان “شهرداری هرات” به اتهام فساد بازداشت شدند

دادستان مبارزه با جرایم فساد اداری افغانستان گفت: ۳۷ نفر از کارمندان شهرداری هرات به اتهام حیف و میل کردن اموال عمومی بازداشت شدند

94 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۰ بعد از ظهر
۳۷ نفر از کارمندان “شهرداری هرات” به اتهام فساد بازداشت شدند

عبدالواحد خالقی دادستان مبارزه با جرایم فساد اداری افغانستان  با اشاره به مبارزه جدی دادستانی کل افغانستان با فساد اداری و برخورد جدی با عاملان آن گفت: در نتیجه بررسی در هرات ۳۷ تن از کارمندان شهرداری هرات تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند که از این میان ۱۱ تن انها نیز بازداشت شده‌اند.

وی افزود: این افراد کارمندان جمع آوری درآمد دروازه های ورودی شهر هرات بوده اند و میلیون ها افغانی را از عواید این اداره حیف و میل کرده اند ؛ در حال حاضر ۲۶ تن دیگر این کارمندان با آمدن هئیت و بررسی های آنها از این اداره فرار کرده اند.

از سوی دیگر جواد عمید فعال مدنی در هرات نیز بر مبارزه جدی با فساد اداری در ادارات دولتی در هرات تاکید کرد و از حکومت مرکزی درخواست کرد تا در مبارزه با فساد اداری در نخست عوامل اصلی و بلند پایه در ادارات را که زمینه فساد اداری را فراهم می‌کنند نیز بازداشت کرده تا از این طریق فساد اداری از ادارات دولتی برچیده شود.

شهروندان در هرات نیز از حکومت مرکزی و دادستانی کل افغانستان خواهان پیگیری جدی انها در ادارات و مبارزه جدی با فساد اداری هستند و بیان دارند که دولت باید عوامل اصلی را به دادگاه و مراجع قضایی بکشانند و انها را افشا کنند تا دیگر شاهد فساد در ادارات نباشیم.

با این حال مونسه حسن زاده معاون والی هرات ؛ تحت پیگرد قرار گرفتن شمار زیادی از کارمندان شهرداری هرات را نمونه ای از اراده حکومت برای مبارزه با فساد اداری میداند و بر ادامه این کار در هرات تاکید دارد.

هییت اعزامی از دادستانی کل افغانستان به هرات میگوید که افراد بازداشت شده در حیف و میل میلیون ها افغانی شهرداری هرات دست داشته و در امر بازداشت این افراد شهردار هرات نیز به گونه مستقیم نقش داشته است.

۱۳۹۶-۱۰-۲۰ ۱۳۹۶-۱۰-۲۰
کوکچه پرس