سخن کودکانه جنرال پاکستانی: ما تروریزم را نابود کردیم، شما هم اقدام مشابه کنید!

87 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:جمعه ۲۲ جدی ۱۳۹۶ - ۵:۱۲ قبل از ظهر
سخن کودکانه جنرال پاکستانی: ما تروریزم را نابود کردیم، شما هم اقدام مشابه کنید!
سخن کودکانه جنرال پاکستانی: ما تروریزم را نابود کردیم، شما هم اقدام مشابه کنید!

سخن کودکانه جنرال پاکستانی: ما تروریزم را نابود کردیم، شما هم اقدام مشابه کنید!

تلویزیون جئو پاکستان به نقل از آصف غفور مدیر روابط عمومی خدمات داخلی پاکستان خبر داد که پاکستان صلح وثبات را درقلمرو خودش برقرار کرده و حالا نوبت افغانستان است که به چنین اقدامی دست بزند. غفور خان فرموده است که نبرد با تروریزم کار دشواری بود با این حال ما قادر به ایجاد ثبات در مناطق خود ما شدیم و حالا نوبت افغانستان است. 
وی گفته است که طالبان در هفت منطقه پاکستان فعال بودند مگر طالبان پاکستانی پذیرفته اند که در جهت از بین بردن تروریزم کار کنند. 

منبع: گزارش نامه افغانستان

۱۳۹۶-۱۰-۲۲ ۱۳۹۶-۱۰-۲۲
کوکچه پرس