اشرف غنی قبل از همه باید به افکار پوچ خود خطاب کند تا خطاب به مردم!

کوکچه پرس320 نمایش هاآخرین بروزرسانی:یکشنبه ۱۵ دلو ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۲ قبل از ظهر
اشرف غنی قبل از همه باید به افکار پوچ خود خطاب کند تا خطاب به مردم!

اخیرا سخنگوی ارگ اعلام کرد که اشرف غنی به مردم افغانستان خطابه بسیار مهم و سرنوشت ساز دارد ، همه باید به آن گوش بدهند. این نوع اعلامیه همه را شگفت زده ساخت. برخی ها فکر کردند که شاید او به دلایل ناتوانی مدیریت کشور و بیزاری مردم از او شرافتمندانه از مقامش استعفا خواهد داد. برخی دیگری فکر کردند که او شاید بعد از بیشتر از سه سال توافق نامه سیاسی حکومت وحدت ملی را که تا حال نا دیده گرفته بود، حالا حاضر است عملی کند و تن به اصلاحات قانون اساسی، تغییر ساختار قدرت و تجدید نظر در نظام انتخاباتی خواهد داد و دست از توطئه حذف شرکای قدرت خواهد کشید.

بر خلاف تصور همه او کدام‌ پیام سیاسی نو نداشت به جز مظلوم نمایی و چند توصیه های اخلاقی میان تهی. اما او یک‌پیام کاملا پزشکی جدید به مردم داشت که حتا پزشکان قلب را هم شگفت زده ساخت. این در حالیست که او تکلیف روانی و مبتلا به سرطان معده و قطع روده کلان است. چنانچه او خطاب به مردم گفت:” در قلبم سوراخ های کلان کلان خون‌چکان است که صرف من می بینم”، مردم و حتا طبیبان قلب تا حال ندیده اند.

اشرف غنی برای اولین بار “سوراخ های کلان کلان” قلبش را به یک تعداد حواریونش در پیش چشم رسانه ها در ارگ نشان داد که اشک را از چشمان آنها جاری ساخت. او هم چنان خود را یک رهبر سنگ دل و بی عاطفه معرفی کرد که هزاران قتل عام توسط تروریستان کوچکترین تاثیری بر او ندارد.

+++++ واقعیت اینست که خطاب به مردم در نظام های مردم سالار یک امر معمول پیرامون‌مسائل مهم و حیاتی کشور است. باید میان رفتار عوامفریبانه و مردم سالارانه تفاوت قائل شد. نظام های خود کامه و عوامفریب برای نجات خود از دست مردم حق طلب هر از گاهی دست به خطابه های عوامفریبانه به آدرس مردم میزنند.

باید گفت اشرف غنی یک رئیس جمهوری توافقی است نه انتخابی. او که از طریق دفن دموکراسی جوان و قانون اساسی توسط خارجی ها از درون صندوق تقلب و دروغ بیرون آورده شد با کدام روی و شرم به مردمی که از او بیزار هستند خطاب می کند؟ کسیکه هنوز تعریفی روشنی از مردم ندارد، مردم را به شهروند درجه یک، دوم و آخیر تقسیم می کند حرف از کدام مردم می زند؟ او اعتراف می کند که در ارگ ” محاصره” است؛ در محاصره مردم ناراض قرار دارد که امنیت، عدالت و کار می خواهند و در محاصره جزایر قدرت قرار دارد که در مقابل توطئه ها و خود کامگی او دست به قیام زده اند.

این آدم چگونه خود را از محاصره مردم نجات می دهد؟

کسیکه با مردم یک روز با زبان صادقانه و انسانی حرف نزده است و هر واژه که از دهانش بیرون می شود، جز از چرندیات، هزیان و توهین به مردم. کسیکه نه به مذهب مردم باور دارد و نه به فرهنگ و عادات مردم آشنایی دارد چگونه مردم بر او احترام بگذارند؟

کسیکه غیر از جیغ زدن و رفتار روانی چه جذابیت برای مردم دارند؟

کسیکه ارگ را به آشیانه شیطانی و مدیریت توطئه علیه مردم تبدیل کرده با کدام جرات از مردم کمک می طلبد؟

کسیکه تروریستان را برادران جان برابر خود می شمارد و از زندانها آزاد می سازد به کدام وجدان از مردم کمک می خواهد؟

کسیکه در غم و اندوه مردم عزادار شریک نمی شود و در کنار مردم قرار ندارد با کدام روی به مردم رجوع می کند؟

اشرف غنی این انسان از خود راضی قبل از اینکه از روی درماندگی به مردم خطاب کند، باید به خود خطاب کند که او کی است؟

به خود خواهی، تمامیت خواهی و خود کامگی خود خطاب کند. به بی کفایتی و ضعف مدیریت خود خطاب کند. به سیاست کادری نژاد پرستانه خود خطاب کند. به همدستی خود با امیر تروریستان کمپ شمشتو خطاب کند. به تیم بی کفایت، فاسد و خیانت کار خود خطاب کند.

خلاصه به تفکر پوچ خود خطاب کند. باید گفت نجات اشرف غنی از انزوای چهار دیوار ارگ صرف با استعفا و معذرت خواستن از مردم افغانستان ممکنست و بس.

۱۳۹۶-۱۱-۱۵ ۱۳۹۶-۱۱-۱۵
کوکچه پرس