ایران: در مسائل داخلی افغانستان دخالت نمی‌کنیم!

سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن رد ادعاهای ضد و نقیض اخیر در مورد ارتباط این کشور با طالبان اعلام کرد که این اظهارات ناشی از مسائل داخلی افغانستان است.

کوکچه پرس278 نمایش هاآخرین بروزرسانی:دوشنبه ۱۶ دلو ۱۳۹۶ - ۷:۳۶ بعد از ظهر
ایران: در مسائل داخلی افغانستان دخالت نمی‌کنیم!
به گزارش کوکچه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره سند همکاری راهبردی بین ایران و افغانستان گفت: اگر کمیته های پنج‌گانه به تفاهم برسند سند راهبردی میان ایران و افغانستان تدوین می شود.

وی گفت: بعد از سفر ظریف وزیر خارجه به کابل پنج کمیته درباره موضوعات مختلف تشکیل شد و متعاقب آن یک نشست در تهران و یک نشست هم در کابل برگزار و برخی کمیته‌ها با سرعت بیشتری شروع به کار کردند و با توجه به ماهیت کمیته‌ مسائلشان با پیشرفت‌های لازم همراه بود و در برخی کمیته‌ها مذاکرات کماکان ادامه دارد و اگر در مجموعه کمیته‌ها بتوانیم به تفاهم لازم و مورد نظر و رضایت طرفین برسیم، مقدمه لازم و اساسی برای رسیدن به سند راهبردی فراهم خواهد شد.

مسائل داخلی افغانستان به خودش مربوط است

همچنین سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره مطالب منتشر شده مبنی بر ارتباط ایران با طالبان، بیان کرد: امیدواریم دولت کشور دوست و همسایه، افغانستان بتواند در کنار سایر احزاب و گروه‌ها تلاش بیشتری را در جهت تثبیت ثبات و بازگرداندن امنیت در افغانستان به عمل بیاورد.

قاسمی با اشاره به اینکه مسائل داخلی افغانستان به خودش مربوط است، عنوان کرد: ما در مسائل داخلی این کشور دخالتی نخواهیم داشت و اظهارات ضد و نقیضی که از سوی بخش‌های امنیتی و احزاب نسبت به مسائل برخی گروه‌ها مطرح می‌شود که فکر می‌کنم ناشی از برخی مسائل داخلی افغانستان است و من ترجیح می‌دهم به آنها ورود نکنم.

وی ادامه داد: آنچه برای جمهوری اسلامی ایران مهم و اساسی است، آرامش، ثبات و امنیت در مجموعه این کشور است که بتواند در فرایند توسعه اقتصادی گام‌های لازم را در جهت رفاه مردم افغانستان بردارد.

این درحالی است که گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان که ۴ ماه پیش، بعد از حدود ۲۱ سال به کابل بازگشت، از ایران خواسته است که از “دخالت در امور افغانستان” دست بردارد و به حاکمیت ملی این کشور احترام بگذارد.

آقای حکمتیار در گفت‌وگو با ضیا شهریار، خبرنگار بی‌بی‌سی همچنین گفته است که از اظهارات رئیس جمهوری ایران در مورد آب‌های افغانستان و سخنان مقام‌های نظامی ایران در مورد وضعیت نظامی افغانستان “بوی خون” می‌آید.

یکی ازمهم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل، عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها می باشد و براساس همین اصل، تمامی کشورها درجهان معاصر به شمول کشورهای ابرقدرت، مکلف هستند که از دخالت در امور یک دیگر اجتناب ورزیده رفتار و حرکات ایشان را باقواعد و مقررات پذیرفته شده بین المللی برابر سازند.

تطبیق این اصل واحترام به آن، حفظ استقلال، تأمین روابط نیک، و تآمین ثبات را میان کشورهای جهان به ارمغان می آورد. روی این اصل، افغانستان یکی ازکشورهای است که مطابق دساتیر و قواعد بین المللی، هیچگاهی در امورات داخلی و خارجی کشورهای همسایه ومنطقه مداخله نکرده، وهمواره در پی تأمین روابط نیک و حسنه بوده است. اما برعکس، کشورهای منطقه بخصوص همسایه های افغانستان مانند ایران و پاکستان از مغرض ترین کشورهای است که نه تنها در امور داخلی و بیرونی افغانستان مداخله های دوامدار وپی درپی نموده بلکه از طروق مختلف با نظام و حاکمیت افغانستان عملأ درجنگ و مبارزه بوده اند.

فلهذا، در این مقاله ام، نقض اصول بین المللی، نقض قوانین ومداخله درامور افغانستان وحتی ستیزه جویی دولت ایران درقبال دولت افغانستان را مورد بحث قرار میدهم.

ایران یکی ازکشورهای است که درهمسایگی با افغانستان واقع شده وحدودأ ۹۳۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. دولت ایران، ظاهرأ شعارهای همچون احترام متقابل به حاکمیت سیاسی وحسن همجواری، تقویت روابط نیک و حسنه وهمکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را میان دو کشور خط مشی خود اعلان نموده، اما تاریخچه عملکرد ایشان درطول بیشتر از یک دهه درافغانستان چیزی دیگری را به اثبات می رساند. اینک، نقض قوانین بین المللی، بی احترامی به قوانین داخلی، مداخله درامورات داخلی وبیرونی، ودشمنی علنی ایران با ملت افغانستان را اینگونه باید بحث نمود.

در طول بیشتر از یک دهه که نظام جدید مبتنی براصل دیموکراسی در افغانستان روی کارآمده است، دولت ایران به اشکال مختلف درپی حصول مقاصد سیاسی وغیر سیاسی اش تحرک داشته، برای نفوذ در دولت افغانستان مؤفقانه و فعالانه دست بکاربوده است. درامر تقویت و تداوم نفوذ، دولت ایران آنچنان دست بالا داشته است که برای سالیان متمادی، پول های نقد وهنگفت را حتی به دفتر ریس جمهور قبلی افغانستان نیزپرداخته است. سطح نفوذ ایران و پرداخت پول های نقد به دفتر ریس جمهور اسبق، بعدازآن افشاشد که روزنامه نیویارک تایمز دریکی ازشماره هایش درسال ۱۳۹۶ این موضوع را نشرنمود. بلافاصله بعد از افشاگری نیویارک تایمز، سفارت ایران درکابل این موضوع را تکذیب و بی اساس خواند اما ریس جمهور اسبق دریافت مقدار۹۷۵ هزار دالر را طور سالانه از دولت ایران تصدیق نموده دلیل دریافت پول های نقد را مصرف هزینه های دولتی اعلان نمود.

درعین حال، ایران به شکل فزاینده، به مؤسسات و نهادهای آموزشی  و فرهنگی نیزمنابع مالی فراهم کرده است. پوشیده نیست که تعداد از سیاست گران و رهبران قومی و حزبی نیز از منابع مالی ایران بی بهره نمانده اند. بااستناد به مقوله عامیانه که هیچ پشک به رضای خدا موش نمی گیرد، ایران ازطریق پرداخت پول های هنگفت ومساعدت های مالی به مراجع متذکره، ازیکطرف میزان مخالفت، نارضایتی و بدبینی ها را علیه خودش درافغانستان کاهش داده است، ازطرف دیگر، بسیارماهرانه بامخالفین مسلح دولت همکاری ومساعدت اش را تداوم بخشیده است. بادرنظرداشت اقدامات غیرقانونی، ایران همواره بامخالفین مسلح دولت رابطه وهمکاری دوامدار داشته است که چندمورد را مختصرأ یادآور میشوم.

بعد از کُشته شدن ملامنصور رهبرگروه طالبان درسال ۱۳۹۵ درپاکستان، اسناد و مدارک افشاشد که روابط تنگاتنگ با ایران وسفرهای متعدد این رهبرطالبان را به ایران ثابت ساخت که حتی  سقم وصحت اسناد و سفرهای موصوف از سوی کشور ایران نیزتصدیق شد.  درعین حال، همکاری دوامدار و دیدارهای پی درپی مقامات ایرانی باگروه طالبان به ریاست سیدطیب آغا نیزپوشیده نمانده است. قابل ذکراست که درچندین موارد، اداره امنیت ملی افغانستان به موادومهمات دست یافته اند که توسط ایران ساخته شده ودردسترس مخالفین دولت افغانستان قرار داده شده بود.

Image result for ‫ایران دخالت افغانستان‬‎

این درحالی‌ست که در ماه قوس سال گذشته، طالبان در ولایت فراه یک حمله گسترده را درآن ولایت راه اندازی نمودند اما با مقابله نیروهای دفاعی افغانستان مواجه شده وشکست خوردند. درهمان زمان، طبق گزارشات مقام ولایت فراه حدودأ بیشتراز ۵۰۰۰ اعضای طالبان درامتداد مرز میان افغانستان وایران حضورداشته اند که امکانات وتجهیزات مدرن و پیشترفته ایرانی را به دسترس داشته اند. درمورد حملات طالبان باتجهیزات ایرانی، جنرال مراد رادمنش سخنگوی آنوقت وزارت دفاع ملی نیز حمایت ایران از طالبان را گزارش و ازعدم همکاری ایران در امرمبارزه باتروریزم شکایت نموده است.

دربخش سیاسی، دولت ایران هیچگاهی نخواسته است که افغانستان صاحب یک حکومت متقدر وخودکفا شود. برای حصول این هدف، ایران ازیک طرف در پی جلب وجذب افکار ودیدگاه‌های رهبران وفعالین جامعه بوده ازطرف دیگر تمامی تلاش هایش را به خرچ داده است تا افغانستان نتواند باحامیان بزرگ اش پیمان های امنیتی واقتصادی داشته باشد. به عنوان مثال، زمانی که افغانستان درسال ۲۰۱۲ درآستانه امضأ سندستراتیژیک با آمریکاقرارداشت، دولت وسفارت ایران علنی وغیرعلنی وحتی ازطریق مهره های افغانی اش، تمامی کوشش‌هایش را انجام داد تامانع امضأ سندمتذکره شود. ضمن اینکه دولت افغانستان بارها اطمینان داده است که خاک این کشور هیچگاهی علیه منافع کشورایران استفاده نخواهدشد، اما هنوز هم ایران نگرانی هایش را ازحضور نیروهای خارجی درافغانستان بهانه قرار داده وهمواره درفکر ضعف، ناتوانی وحتی سرنگونی حکومت افغانستان قرار داشته است.

دربخش فرهنگی بایدگفت که افغانستان همواره مورد تهاجم فرهنگی ایران قرار داشته است. برای وضاحت این موضوع، تجهیزوبازساسی یکی ازکتابخانه های ولایت سمنگان به هزینه ۶۰ هزار دالر درسال ۱۳۸۶ ومساعدت هزاران جلدکتاب ویا ایجاد کتابخانه های بزرگ درشهرهای کابل، هرات، بلخ وبامیان را میتوان به عنوان مثال ذکرنمود. حالانکه، درشرایط فعلی، منابع اصلی تحقیق ویادگیری دانشجویان افغانستان، کُتب ومقالات ایرانی میباشد که بیشترین این کتابها ومقالات مُبلغ نظام ولایت فقیه ویاهم درباره تقویت نظام ایران واهداف ایشان است.

تهاجم فرهنگی ایران نه تنهادرافغانستان بلکه درسطح جهان نیزثابت شده است. به عنوان مثال، مولانا جلال الدین بلخی یکی ازسرمایه های معنوی وهویت تاریخی افغانستان بشمارمیرود. معنوی مثنوی که یکی ازآثار مولانا جلال الدین بلخی و دارنده ۲۵۶۰۰ بیت بوده وبه بیشتراز۲۳ زبان دنیا ترجمه شده است، یکی ازپرفروش ترین کتاب های دنیا درایالت متحده آمریکا میباشد. اما دولت ایران به ادامه تهاجم فرهنگی اش، درماه می سال گذشته خواست که این آثار مهم که یکی ازتاثیرگذارترین آثار درادبیات فارسی، میباشد را به عنوان میراث فرهنگی ایران ثبت کند.Image result for ‫اشرف غنی روحانی‬‎

همچنان، دولت ایران سیدجمال الدین افغانی وشیخ ابوعلی سینای بلخی را نیز شخصیتای متعلق به آنکشور معرفی نموده است. سیدجمال الدین افغانی وبوعلی سینا که درافغانستان چشم به جهان گشوده و ازجمله فیلسوفان واندیشمندان سیاسی واسلامی جهان به شمارمیروند که مهمترین بخش ازفرهنگ وهویت افغانستان میباشند اما دولت ایران بنابرسیاست خصمانه وتهاجم فرهنگی که دارد، این شخصیتهای  پرافتخارافغانستان را شهروندان ایرانی معرفی نموده است.

دربخش اقتصادی، ایران همانند پاکستان بامسدود نمودن مرزها وقطع صادرات به افغانستان کوشش نموده دولت افغانستان را تحت فشار ومحتاج به خودش نگهدارد. به عنوان مثال، درزمستان سال ۱۳۸۹ دقیقأ زمانیکه افغانستان به مواد سوختی نیازشدید داشت، دولت ایران به بهانه اینکه موادسوختی توسط نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار میگیرد، مرز اش را باافغانستان بست وصدها تانکرموادسوختی را درآنسوی مرز برای چندین هفته متوقف ساخت. توقف تانکرهای مواد سوختی، ضربه شدید به اقتصاد وزندگی مردم افغانستان وارد نمود و واکنش شدید دولت افغانستان را مبنی برتجدید نظردر مسایل تجارت وترانزیت باآن کشور را به دنبال داشت.

بادرنظرداشت تمامی موارد که دربالا ذکرشد، دولت ایران تحت شعاردوستی، دشمنی اش را باافغانستان دوام داده است. دراین اواخر، ایران ازمهاجرین افغانی درآنکشور استفاده ابزاری نموده ضمن هرگونه توهین وتحقیر درحق آنها، هزاران تن ایشان را تحت نام لشکرفاطمیون به جنگ های سوریه عزام نموده است. لشکرفاطمیون درحال حاضریک گروه ۲۰ هزارنفری میباشد که توسط دولت ایران تأسیس شده ومهترین هدف آن جنگیدن به نفع بشارالاسد درخاک سوریه میباشد.

نهایتأ، براساس روابط دوگانه ودشمن صفتانه ایران، اخیرأ حسن روحانی ریس جمهور ایران درنشست تحت نام گرد وغُبار،  بیانات خصمانه ودشمنانه اش را نثار حکومت افغانستان نموده انزجار اش را علیه اعماربندهای آب درغرب افغانستان به صراحت بیان نموده است. مطابق دساتیرقوانین بین المللی، اظهارات حسن روحانی نه تنها که توهین درحق ملت افغانستان است بلکه خلاف قواعد پذیرفته شده جوامع بین المللی میباشد. ایران حق هیچگونه دخالت درامورات داخلی وبیرونی افغانستان را نداشته به رعایت قوانین بین المللی واحترام به استقلالیت وقوانین داخلی افغانستان مکلف میباشد.

درخاتمه باید گفت که دولت افغانستان مکلف است که برای جلوگیری وختم مداخلات مستقیم وغیرمستقیم ایران وبرای برطرف کردن تهدیدات علیه صلح وثبات کشور، موقف مشخص اتخاذ نموده ضمن تلاشهای دیپلوماتیک، ازسازمان ملل متحد بخواهند که درزمینه مسؤلیت های ایشان را ادأ نماید. چون یکی ازاهداف سازمان ملل متحد درفقره اول ماده اول منشور آن سازمان، اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری وبرطرف کردن تهدیدات علیه صلح ومتوقف ساختن ومتوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یاسایرکارهای ناقض صلح وثبات درسطح بین المللی میباشد.

امیدوارم که ایران وحاکمان آن مکلفیت های ایشان را درقبال افغانستان درک نموده، حاکمیت عقلانیت را درسیاست خارجی ایشان ایجاد نموده به ارزشهای همسایگی احترام بگذارند وحوصله ملت افغانستان را بیشترازاین لبریزنکنند.

انتهای پیام

۱۳۹۶-۱۱-۱۶ ۱۳۹۶-۱۱-۱۶
کوکچه پرس