۷ تن از جنرالان و افسران از وظایف شان سبکدوش شدند

کوکچه پرس548 نمایش هاآخرین بروزرسانی:سه شنبه ۱۷ دلو ۱۳۹۶ - ۴:۲۱ بعد از ظهر

تورنجنرال دولت “وزیری” سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت:

 طوریکه هموطنان ما آگاهی دارند پنج تن از مهاجمان بتاریخ ۹ دلو ۱۳۹۶ به کندک دوم لوای اول فرقه ۱۱۱ کابل حمله نموده بودند .

وزارت دفاع ملی به منظور برسی   این حمله هیئت را تعین نمود که در نتیجه برسی ها ،  ۷ تن از جنرالان و افسران از وظایف شان سبکدوش  و جهت تحقیق به څارنوالی و بخش حقوقی معرفی گردیدند.

جنرالان و افسران سبکدوش شده هریک :

  1. برید جنرال عبدالستار “خټگر” قوماندان لوای اول فرقه ۱۱۱ کابل
  2. بریدجنرال غیور رئیس ارکان لوای اول فرقه ۱۱۱ کابل
  3. جگرن قدرت الله رئیس ارکان و سرپرست کندک دوم لوای اول
  4. جگرن حیات الدین آمر اوپراسیون کندک دوم لوای اول
  5. تورن عبدالقدیم آمر استخبارات کندک دوم لوای اول
  6. دوهم بریدمن محمد شریف آمر ضد استخبارات کندک دوم لوای اول
  7. تورن عبدالاحد قوماندان تولی اول کندک دوم لوای اول

همچنان برای ۴ تن از منسوبین فرقه ۱۱۱ کابل که در آن حمله از خود شجاعت و قهرمانی نشان داده بودند یکماه معاش بخششی و برای منسوبین قطعه خاص که در مهار نمودن این حمله کوشش کرده بودند،  از طرف مقام وزارت به ستردرستیز  قوایمسلح هدایت داده شده که به   تقدیر پیشنهاد گردند.

حقوق ابتدائی شهدا ( اکرامیه ) اجرا  ، به خانواده های شهدا رسیده گی خاص صورت گرفته  و از مجروحین  اردوی ملی عیادت بعمل آمده است .

۱۳۹۶-۱۱-۱۷ ۱۳۹۶-۱۱-۱۷
کوکچه پرس