هیاتی دیگر از کابل به اسلام آباد

روز شنبه هیاتی از پاکستان به کابل آمد و با هیات کشورمان به رهبری معین سیاسی وزارت امور خارجه دیدار کرد.

کوکچه پرس166 نمایش هاآخرین بروزرسانی:جمعه ۲۰ دلو ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۲ قبل از ظهر

به گفته وزارت امور خارجه، هردو هیات روی برخی موردها به توافق رسیدند، اما روی موردهایی که دو طرف به توافق نرسیدند، تصمیم گرفته شد که در نشست دیگری در پاکستان روی آن گفتگو شود.

صبغت احمدی، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که در این سفر کابل می‌کوشد تا اسلام آباد را در راستای مبارزه با هراس افگنی در خاک اش وادار کند. همزمان وزارت امور خارجه تاکید کرد که پاکستان پذیرفته مدرک‌های که ثابت می‌کند حمله‌های پسین در کابل، در خاک پاکستان طرح ریزی شده را با حضور هیات افغانستانی بررسی کند.

گفتگو ها میان کابل و اسلام آباد پس از آن آغاز می‌شود که حکومت وحدت ملی ادعا کرد که برنامه ریزی رویدادهای پسین در کابل، در خاک پاکستان صورت گرفته است.

به همین دلیل، وزیر امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی در سفر شان به پاکستان مدرکهای دست داشته شان را با مقام های پاکستانی نیز شریک کرده اند.

هر چند با گذشت هر روز فشارهای جامعه جهانی به ویژه امریکا در برابر اسلام آباد شدت یافته اما تا کنون پاکستان از هراس افگن پروری اش دست بردار نشده است.

۱۳۹۶-۱۱-۲۰ ۱۳۹۶-۱۱-۲۰
کوکچه پرس